• ik ben in het bezit van een morco feb-24ed deze is ingebouwd in een Engelse stacaravan het probleem is als ik warm water wil hebben dit lauw is maar de verwarming radiator dan ook warm wordt terwijl deze uit staat.
    Het is bijna onmogelijk er een monteur bij te krijgen want ze weten hoe en wat dus komen ze niet eens.
    Mijn vraag is wie kent dit probleem ook en weet een monteur die er ervaring mee heeft in de regio Arnhem /Nijmegen en waar eve3ntuele onderdelen verkrijgbaar zijn. Bij voorbaat dank C.Trommel

    Gesteld op 28-4-2021 om 11:08 in forum Morco FEB-24ED Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info