• Het merk Ushining zie ik niet op deze pagina, maar de vraag kan misschien toch beantwoord worden - het is een eenvoudig mobieltje met een klepje. Als ik gebeld word en ik open het klepje, is er direct verbinding zonder dat ik heb kunnen zien wie er belde, Bij mijn vorige (bijna identieke) mobieltje was dat ook zo en dat heeft iemand toen voor me verholpen, zodat ik klepje kan openen, zien wie er belt en dan pas opnemen.
    Is er iemand die me kan vertellen hoe ik dat kan doen? Het betreft een Ushining Unlocked Flip Cell Phone for Seniors

    Gesteld op 1-3-2020 om 18:43 in forum Telefoon Mobiel Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info