• Hoe zet je een Khocell 15s+ aan want ik heb een helemaal nieuwe gekocht en het lukt me niet om aan te zetten

    Gesteld op 20-3-2019 om 19:38 in forum Telefoon Mobiel Misbruik melden
    • Ik heb ook een Khocell. Om aan te zetten druk op het knopje met het telefoontje rechts bovenaan (boven de 3). Even vasthouden dan krijg je een tune. Vervolgens wordt er gevraagd om je code in te toetsen (die code mag je zelf verzinnen). Daarna druk je op OK en dan kun je telefoneren. Ik hoop je hiermee geholpen te hebben. Succes. Geantwoord op 21-3-2019 om 14:25

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info