• Ik heb een KHOCELL 10S+ mobiele telefoon. Daar is een user manual bij in het Engels. Maar daar staat alleen in wat je er allemaal mee kunt doen maar niet hoe. Eigenlijk zou ik al geholpen zijn met een algemene handleiding voor mobiele telefoons. Kunt u mij helpen?

  Gesteld op 31-8-2017 om 12:12 in forum Telefoon Mobiel Misbruik melden
  • Ik heb dezelfde vraag, en op woensdag 23-10-2019 gebeld omdat de site met de handleiding een eror geeft.
   Hierover gebeld en het zou verholpen worden en mij op de E-mail alsnog een hand leiding toegestuurd worden, maar helaas niet gebeurd, Ik zie dat ik niet de enige ben en het best al een tijd loopt. Geantwoord op 25-10-2019 om 17:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • ik heb waardering voor de moeite die je neemt. ik persoonlijk heb het opgegeven. ik gebruik de telefoon alleen maar om te telefoneren en dat gaat prima. Geantwoord op 27-10-2019 om 16:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info