• De sigaretaansteker van onze outlander van 2007 is defect en de handleiding is onvindbaar. Weet iemand een oplossing.
  Elise Kuijpers
  elisekuijpers@outlook.com

  Gesteld op 28-9-2016 om 14:47 in forum Mitsubishi Personenwagen Misbruik melden
  • Bent u ondertussen al gestopt met roken ? Neen ? Dan vrees ik dat uw einde parralel loopt met de houdbaarheidsdatum van uw Mitsubishi. U snapt wel wat ik bedoel.
   Gestopt ? Dan is de aansteker onbelangrijk geworden .
   Ik rookte van mijn 13 e tot mijn 33 e .
   Ik ben verpleegkundige geweest en heb longkankerpatienten verpleegd .
   Toen ben ik accuut gestopt. Geantwoord op 30-10-2017 om 17:21

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info