Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/115
Pagina verder
Spirit
₄₉₀
/
₆₉₀
LM-Serie
Hardware-Bedienungsanleitung
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe zet ik het geluid uit tijdens gebruik van de navigatie
  Gesteld op 10-2-2019 om 21:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe wis ik waypoints in mijn mio ? ik kan nu geen nieuwe routes meer opgeven Gesteld op 28-1-2018 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de gebruiks taal van mijn mio spirit 697 in het Nederlands op mijn toeqstel krijgen Gesteld op 15-4-2017 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verwijder ik waypoints van de mio 687 truck navigatie?
  Hij werkt niet meer omdat zijn geheugen vol zou zijn?

  Kunt u ons helpen? Gesteld op 5-1-2016 om 13:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HOE KRIJG IK MIJN MIO 6970 LM VAN HET ENGELS NAAR HET NEDERLANDS Gesteld op 8-3-2015 om 11:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan mijn mio kaarten niet updaten...ik heb een gratis life update en toch breekt hij telkens af. Wat doe ik verkeerd, wat is de juiste handelswijze om mijn kaarten te updaten. Ik heb net betaald voor de flits palen in europa, maar wil nu de kaarten updaten
  ik heb dus een spirot 697 Truck LM live TMC......pierrot.thijssen@telenet.be Gesteld op 10-1-2015 om 10:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedenmiddag.
  Mijn Mio Spirit 697 LM Truck geeft een schermpje na het inschakelen met: onvoldoende geheugen, verwijder een paar bestanden en progr en probeer het opnieuw. Na drukken op OK start hij weer op en hetzelfde komt weer tevoorschijn. Hij zit gewoon vast.
  Kunt u me verder helpen?
  Graag een mailtje naar mij.

  I.H.Bol Voorschoten Nederland i.h.bol@planet.nl Gesteld op 4-1-2015 om 18:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Door een paar "vinkjes" weg te laten bij landen die je toch niet (gaat) gebruiken! Hierdoor ontstaat er ruimte en als er voldoende ruimte is gemaakt gaat het updaten van de overige landen automatisch. Geantwoord op 31-1-2019 om 14:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Zonder aan de lader te zijn gekoppeld valt de mio uit na ongeveer een minuut. Zit dat in de instelling? Gesteld op 12-10-2014 om 20:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb ik nu een apparaat gekocht Spirit 6970 LM dat ik 8 uur moet opladen, maar waar geen oplader bij zit???
  Moet ik nu 8 uur gaan rondrijden?
  Waarom is de oplader niet inbegrepen? Ik vind het een reden om hem terug te sturen. Gesteld op 1-9-2014 om 00:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik weet niet waar dan wel; bij wie u de LM6970 heeft gekocht, ik kocht de Mio 6970 LM compleet met auto- en netstroomoplader.
   M.v.g.
   Wim J. Langen Geantwoord op 1-9-2014 om 09:02

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio Spirit 697 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio Spirit 697 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info