• mijn kaarten zijn verlopen wat moet ik verder doen?

    Gesteld op 20-10-2013 om 20:04 in forum Mio Moov M610 series Misbruik melden
    • Goede middag, ik ben in het bezit van een mio Moov M610 heb deze een tijdje niet gebruikt en nu wilde ik hem gebruiken en nu staat er niets meer op. Hij ging gewoon aan ik drukte op favorieten en het beeld werd zwart .toen op nieuw gestart en toen bleek dat alle kaarten waren verdwenen . Hoe krijg ik deze weer op mijn Mio.Met een verhuizing ben ik waarschijnlijk mijn op start dvd kwijt geraakt,kan ik nu via u side als nog mijn Mio op laden

      hartelijke groetjes Dave Neijmeijer E.mail: davenelly@hetnet.nl Geantwoord op 18-12-2013 om 14:17

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info