Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Beste,

  Mijn nieuwe mio cyclo discover plus heeft volgende mankementen :
  1)Bij het opladen (met adapter 220v/5v/2A) gaat oranjelichtje na 6 seconden al over naar groen.
  Niemand kan de oorzaak uitleggen. Na 10 uur oplaadtijd kan ik GPS max. 5uur gebruiken !!
  2) Na het opnemen van een gereden rit kan ik de hoogtemeters niet nakijken. Blijft op nul staan.
  3) Bij het navigeren blijft beeld steeds op vaste windrichting staan. (Het noorden van boven enz..)
  Rij ik van noord naar zuid, dan rij ik op mijn display naar beneden en ligt vb de spoorweg links (Terwijl hij rechts ligt in het echt). Niet te volgen !!
  Pfff is dit een miskoop?
  Wie kan me helpen !!??

  Dank op voorbaat
  Van Boxstael Jan
  vanboxjan@hotmail.com Gesteld op 26-2-2021 om 13:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Kan ik routes die ik fietsrecorden (opnemen en opslaan om ze later nog eens te fietsen)? Gesteld op 26-2-2021 om 12:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wanneer ik bij mijn nieuwe discover plus een route of adres selecteer en vervolgens op GO druk verschijnt er telkens de melding "contoleer uw route-instellingen en kijk of alle benodigde kaarten op uw apparaat zijn geinstalleerd" . Wat kan ik hier aan doen of waar kan ik die route-instellingen controleren? Gesteld op 27-12-2020 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio Cyclo Discover Plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio Cyclo Discover Plus in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info