• Hoi ik heb een mio 605 deze is ingesteld op onze ritten zodra wij een kwartier pauze gestopt zijn en we weer willen gaan krijg ik continu een ander beeld en op een gegeven moment weer het juiste hoe kan dit?

    Gesteld op 7-7-2019 om 20:57 in forum Mio Cyclo 605 Misbruik melden
    • Waarschijnlijk omdat hij zijn connectie met de satellieten kwijt is. Hij gaat dan weer herberekenen als hij de connectie terug oppikt en lijkt alles weer normaal. De connectie met de satellieten behouden is een zwak punt van de 605, evenals het snel herberekenen. Even een stukje een verkeerde straat inrijden en het is zover. Zeker in een stad geen pretje als er omleggingen zijn! Geantwoord op 8-7-2019 om 09:18

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info