• Enkele weken terug een mio 605 aangeschaft. Bij opstarten licht het scherm op maar is niets te zien. bij aanraking hoor ik wel reactie, doch het scherm toont niets. Heeft wel normaal gewerkt.Wanneer ik de aan uit knop indruk gaat het toestel gewoon uit. Wat te doen ????

  Gesteld op 6-3-2018 om 09:51 in forum Mio Cyclo 605 Misbruik melden
  • Ik heb al 3 jaar problemen, werd steeds geholpen, maar het duurde telkens malen tijd, dus geen G P S
   Toen beloofde men mij een nieuw toestel, namelijk de 605
   Na bijna 3 maanden wachten was hij daar, maar helaas hij deed het niet !
   Kreeg na 3 weken terug een nieuwe, maar de tijd dat hij werkte was heeeeel beperkt
   Nu het beste, het toestel is uit de houder gesprongen, nu is hij helemaal toe getakeld
   Nu maar bang afwachten, hoe het eindigd ? Geantwoord op 6-3-2018 om 20:21

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info