• Beste,
  Reeds enige tijd zet ik mijn MIO cars , 00039-247-288-020, X13-12056 aan, het toestel werkt, maar vanaf ik
  favorieten indruk, zegt hij steeds : ontvang geen GPS signaal, zowel niet in auto op klaarlichte dag als thuis
  met mijn GPS gericht naar het lichte buitenraam.
  Wij vertrekken namelijk op 17 juli tot 27 naar Duitsland op reis.
  Hoe kan dit opgelost worden, mijn begeleidend boekje is onvindbaar.
  Moet ik resetten en ben ik alles kwijt, wat moet ik doen.
  Ik denk dat het toestel nu ongeveer 3/4 jaar oud is.Aangekocht in juli in carrefour Burcht.
  Jan Cools- Van steen Paula
  Kalverstraat, 28
  9150 - Rupelmonde - Belgie
  Tel. 03/7742808 of 0479/420831

  email.: jan.cools10@telenet.be

  Gesteld op 4-7-2019 om 13:14 in forum Mio 305 HC Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info