• als ik mijn mio 305hc opstart krijg ik steeds de melding 'Dataschijf bijna vol, beheer uw geschiedenis in MioShare. Wat ik ook doe op MIOShare het bericht blijft steeds verschijnen op m'n scherm zonder dat ik een ander scherm kan verkrijgen! Dus kan er niets mee aanvangen met die sleuren!!

    Gesteld op 27-6-2015 om 19:19 in forum Mio 305 HC Misbruik melden
    • In je profiel op de Data-schijf (nog 100 mb) worden allerlei bestanden opgeladen die je gerust kan verwijderen.
      Aansluiten op de PC met Mio Connect, ga naar Data schijf en zoek Profile; je ziet bestanden die later zijn geschreven dan je profiel, weggooien en de Data -schijf is bijna leeg en functioneert als nieuw. Geantwoord op 3-12-2017 om 11:36

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info