Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
Gebruikerhandleiding
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Gebruikerhandleiding

Pagina 2
Welkom Inhoud Welkom Hartelijk dank voor uw aankoop van dit apparaat. Lees deze handleiding aandachtig vooralleer u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik deze als eerste punt van referentie. 2 Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding........................2 Disclaimer...............................................................................................................2 Copyright...........

Pagina 3
Kennismaken met uw apparaat Surprise Me™.......................................................................................................14 Andere navigatie-opties....................................................................................15 Trainingmodus 15 Het apparaat Training op afstand.............................................................................................15 Training op tijd...................................................................

Pagina 4
Aan de slag Accessoires De volgende accessoires zijn bij het apparaat geleverd: Opmerking: Afhankelijk van het specifieke model dat u hebt aangeschaft, zal de kleur en het uiterlijk van uw apparaat en de accessoires niet exact overeenkomen met de afbeeldingen in dit document. De batterij opladen Het apparaat bevat een interne batterij die bij aankoop mogelijk niet volledig is opgeladen. U moet de batterij gedurende minstens 8 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt. De b

Pagina 5
4. Voer de “START UP KEY” in (afgedrukt op de onderkant van de doos) en tik op OK om het apparaat te ontgrendelen. Dit is alleen nodig als u het apparaat voor het eerst gebruikt. 5. Zodra het apparaat is ingeschakeld, zoekt het automatisch naar satellietsignalen. Afhankelijk van de locatie kan dat meerdere seconden duren. Als GPS is vastgesteld, geeft het GPS-signaalpictogram ( ) op het scherm de GPS-status aan. VOORZICHTIG: Houd rekening met het volgende voor optimale prestaties van d

Pagina 6
1 Het apparaat installeren De sensoren op de fiets installeren De Cadence/snelheidssensorkit wordt alleen bij geselecteerde modellen gebruikt. Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk om het apparaat en de Cadence/ snelheidssensorkit (alleen voor geselecteerde modellen) op uw fiets te monteren. Verder moet u de hartslagmonitor tijdens uw trainingen omdoen. 1. Volg de onderstaande aanwijzingen om de Cadence/snelheidssensorkit op de fiets te monteren. 2 1 Het apparaat op uw fi

Pagina 7
op e n 2. Pas de elastische riem aan zodat hij prettig zit. Zorg er voor dat u diep genoeg kunt ademen nadat u de riem hebt omgedaan. R open 3. Als u klaar bent, kunt u de sensor handmatig met uw apparaat koppelen door op Hoofdmenu > Instellingen > Sensoren > Ritme/snelheid opnieuw scannen te tikken. R L R L L 3. Volg de onderstaande aanwijzingen om de riem rond uw rug te plaatsen en zet hem op de andere kant vast met de 2 gesp. Informatie: De temposensor

Pagina 8
Basisbediening Het aanraakscherm gebruiken Om het apparaat te bedienen, raakt u het scherm met uw vingertop aan. U kunt de volgende acties uitvoeren: De aan/uit-knop gebruiken • Tikken Raak het scherm even aan om menu's te openen of een knop of optie op het scherm te kiezen. • Het apparaat inschakelen Houd voor de eerste start de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. • Slepen Houd tijdens de navigatie op de kaart uw vinger op een plek om de k

Pagina 9
Hoofdmenu De systeempictogrammen Het hoofdmenu is het uitgangspunt voor verschillende taken, dat snel toegang biedt tot toepassingen en instellingen. Tik op een knop om een taak te starten of om een ander menu te openen. De titelbalk bovenaan op het scherm bevat de systeempictogrammen die de apparaatstatus aanduiden. Pictogram Beschrijving Het pictogram Hartslag verschijnt als de hartslagmonitor* met het apparaat is gekoppeld. Het pictogram Ritme/snelheid verschijnt als de rit

Pagina 10
Informatiescherm 1 Toetsenbordscherm Informatiescherm 2 • GPS-snelheid • Sensor Snelheid • Richting • Ritme • Gemiddelde snelheid • Tijd actief • Maximale snelheid • Maximale hartslag • Afstand • Helling • Calorieën • Hartslag • Tijd actief • Hoogte • Helling • Totale stijging Het Toetsenbordscherm wordt getoond telkens u tekst moet invoeren, zoals wanneer u een straatnaam zoekt. Zoekresultaten worden opgesomd in volgord

Pagina 11
Nadat de thuislocatie op het apparaat is ingesteld, hoeft u alleen nog maar op GO te tikken om naar huis te worden gebracht. Uw toestel is voorzien van kaarten die details op straatniveau bevatten voor de navigatie, waaronder POI’s (interessante locaties) zoals fietswinkels, restaurants, eerste-hulpposten enzovoort. Met de wizard Navigeren kunt u eenvoudig naar de locatie zoeken. Tip: In het schermZoekresultaat kunt u de navigatiemodus Fiets ( ) of Auto ( ) selecteren om de route te

Pagina 12
Zoeken naar een POI Met GPS-coördinaten naar een locatie zoeken Een POI (Point of Interest) is de naam van een site, attractie, monument of openbare gelegenheid die als een pictogram op een kaart kan worden weergegeven. POI’s zijn geordend op categorie, zoals fietswinkels, restaurants, winkelcentra enzovoort. Het apparaat toont de POIs binnen een bereik van 25 km van de huidige positie. U kunt de coördinaten van de doelbestemming met de hand invoeren. Tik in de velden Breedtegraad

Pagina 13
Tracks Navigeren naar Favorieten Tracks zijn de opgeslagen routes die de beste fietservaring bieden welke door andere gebruikers en officiële instellingen zijn aangeleverd. Favorieten bevat al uw opgeslagen locaties. De locatie opslaan als favoriet Opmerking: als er geen track is gedownload, kunt u tracks downloaden van de Mio Share op: http://mioshare.com 1. Tik in het scherm Zoekresultaat op . a 3 2. Tik op Ja als daarom wordt gevraagd. De locatie wordt toegevoeg

Pagina 14
De geschiedenis weergeven Surprise Me™ Het apparaat slaat automatisch de geschiedenis op als je het opnemen heeft gestart. Geschiedenis bevat datum, tijd, afstand, gemiddelde snelheid en hoogte. Het apparaat is voorzien van de optie “Surprise Me” die u drie verschillende routes rond uw locatie biedt. Het genereert de routes van uw huidige locatie en het begin- en eindpunt zijn dezelfde als uw huidige locatie. Tik om de gegevens in de geschiedenis weer te geven op in het scherm

Pagina 15
Trainingmodus Andere navigatie-opties Teruggaan naar het begin Fietsen is een goede aerobe fitness-oefening die u helpt bij het verbranden van uw calorieën, gewichtsverlies en de toename van de algehele fitness. Met de trainingmodus van het apparaat kunt u trainingen instellen door uw doelen op te geven: Afstand, Tijd of Calorieën. Met de functie Naar begin kan het apparaat u terugnavigeren naar het beginpunt nadat u de bestemming hebt bereikt of de rit hebt voltooid. Training o

Pagina 16
Training op tijd Training op calorieën Training op tijd is het perfecte hulpmiddel als u wilt instellen hoeveel tijd u aan de training wilt spenderen. Met training op calorieën kunt u de hoeveelheid calorieën instellen die u tijdens de training wilt verbranden. 1. Tik op op het scherm Hoofdmenu en selecteer de optie Tijd. 1. Tik op 2. Vul het volgende in: op het scherm Hoofdmenu en selecteer de optie Calorieën. 2. Stel in het veld Calorieën de gewenste hoeveelheid

Pagina 17
Het apparaat aanpassen Kaarten • Auto zoom: automatisch zoomen tijdens navigatie in-/uitschakelen. Er zijn verschillende opties om uw navigatie- en fietservaring nog te verbeteren. Met het menu Instellingen kunt u het apparaat aanpassen zoals de systeeminstellingen, sensorinstellingen, gebruikersprofielen, kaartinstellingen, enzovoort. Als dit is geselecteerd, wordt op het scherm Kaart automatisch in- of uitgezoomd naargelang uw snelheid, om uw route optimaal te kunnen bekijken.

Pagina 18
Dashboard Geluid • Scherm klik: Schakel het geluid bij het tikken op het scherm in of uit. In het scherm Dashboard indeling wijzigen kunt u de indeling van de volgende schermen wijzigen: • Instructies: schakel het geluid bij het ontvangen van instructies in of uit. • Informatiescherm 1 & 2 • Navigatie/kompas-scherm • Training-scherm • Geschiedenisscherm Zo verandert u de schermindeling: a. Tik op de betreffende knop in het scherm Dashboard indeling wijzigen. Sensor

Pagina 19
Profielen Kompas Het scherm Profiel geeft de volgende profielen weer. Met de functie Kompas kalibratie kunt u het ingebouwde kompas van het apparaat kalibreren. • U kunt maximaal 6 profielen instellen. Zo kalibreert u het kompas: • Tik op Nieuw profiel maken en voer de persoonlijke gegevens in (waaronder Naam, Geboortedatum, Gewicht, Geslacht en Fietstype*) om een nieuw profiel te maken. a. Ga uit de buurt van eventuele storingsbronnen staan zoals magnetrons en magnetis

Pagina 20
Datum & tijd Productinfo Op het scherm Datum & tijd kunt u de juiste datum en tijd voor het systeem instellen. Het scherm Productinfo bevat de algemene informatie voor het apparaat, waaronder de versies van software en ROM, de gebruikersovereenkomst en copyrightgegevens. • Datumnotatie instellen: Tik op de knop om de weer te geven datumnotatie te selecteren: Dag/maand/ jaar, Maand/dag/jaar, of Jaar/maand/dag. Hiermee kunt u ook de fabrieksinstellingen van het apparaat herstel

Pagina 21
Gegevens op het apparaat beheren Voor meer informatie Online ondersteuning Bij het apparaat wordt MioShare geleverd, een pc-hulpprogramma waarmee u het apparaat kunt registreren, software en kaarten kunt bijwerken, ervaringen kunt delen enz. Voor 24/7 hulp en ondersteuning voor Mio-producten, kunt u terecht op de website van onze Technische ondersteuning op: www.mio.com MioShare installeren Door uw Mio goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u

Pagina 22
Wat is GPS? Over de hartslagmonitor en toebehoren: • Reinigen met een mild zeepwater, met handdoek afdrogen. • Geen alcohol of schurende middelen gebruiken bij het reinigen van de toebehoren. • Spoel de riem af onder stromend water. • Stel de toebehoren niet voor langere tijd bloot aan extreme hitte of direct zonlicht. • Bewaar de toebehoren op een koele en droge plek. • De geschatte gemiddelde levensduur van de batterijen voor de toebehoren is 2 jaar. Als de toebehoren niet me

Pagina 23
IPX7 er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, of weg te gooien in vuur of water. De IEC 60529/IPX7 is een Europees systeem van testspecificatiestandaarden voor het classificeren van de mate van bescherming die de behuizing van elektrische apparatuur biedt. Een IPX7-aanduiding betekent dat het apparaat bestand is tegen onderdompeling in een meter stilstaand water tot

Pagina 24
EN 55022: Eigenschappen van radiostoring VERDELER BIJ WIE U HET PRODUCT EN/OF HET SOFTWAREPRODUCT HEBT AANGESCHAFT, U DE AANKOOPPRIJS TERUGBETALEN OP VOORWAARDE DAT U MIO OF HAAR ERKENDE VERDELERS EEN BEWIJS VAN AANKOOP EN BETALING BEZORGT. EN 55024: Eigenschappen van immuniteit EN 61000-3-2: Limieten voor harmonische stroomemissies EN 61000-3-3: Beperking van spanningsvariatie en flikkering in laagspanningsverdeelnet ELK GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN/OF SOFTWAREPRODUCT, MET INBEGRI

Pagina 25
verboden, tenzij en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wet, ondanks deze beperking. Als u echter de informatie nodig hebt voor de onderlinge samenwerking van de Software met softwareprogramma’s van derden, kan deze informatie u beschikbaar worden gesteld na een schriftelijke aanvraag aan Mio en volgens de uitsluitende beoordeling van Mio. over het Contract voor de internationale verkoop van goederen, wordt hierbij volledig uitge
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • kan mio data f dodge traeks niet meer openen op mijn pc Gesteld op 9-8-2017 om 20:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan mio data f dodge traeks niet openen op mijn pc Gesteld op 9-8-2017 om 20:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn opnames worden niet meer gesynchroniseerd met mijn computer. Ik heb nochtans de knop .
  Routes op MioShare worden automatisch gesynchroniseerd met uw apparaat aanstaan. Dit heb ik voor bij de twee laatste ritten. Gesteld op 8-8-2017 om 08:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan mijn mio 300 niet formatteren dat geef die aan op mijn mac als ik de schijf wil formatteren Gesteld op 28-7-2017 om 12:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik mijn MIO weer op gestart. Ben Alles kwijt. Gesteld op 25-7-2017 om 18:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn Mio loopt vast als ik probeer een nieuwe track toe te voegen blijft hangen op : Een ogenblik geduld en doet niets meer Gesteld op 12-7-2017 om 11:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik denk jou mio is vol.
   Opent jou mio ga naar instellingen, beheren, selekteert hetgeen je wil verwijderen klikt daarop ,langs onder op het scherm zie men een vuilbak en tikt op verwijderen zo maak ik plaats op mijn mio om nieuwe tracks of adressen te downloaden ,hopelijk succes Geantwoord op 12-7-2017 om 18:27

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • ben in bezit v een MIO 200 GPS
  het lukt mij niet een uitgestippelde knooppuntroute op de mio te krijgen
  in de bijgevoegde handlijding is niets vermeld hoe route van PC n MIO te krijgen
  hoe ga ik te werk
  dank u
  Gesteld op 1-6-2017 om 07:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, normaal gezien gaat het als volgt : bij fietsnet.be of andere stel je je knooppuntenroute samen - dan exporteer je die in een gpx bestand naar de harde schijf van je computer (normaal gezien wordt de gpxfile in de downloadfolder geplaatst). Dan verbind je je Mio met de computer. Als dat is gebeurd, kopiëer je het gpx bestand naar de folder Mio data/Dodge/Tracks. Het is wel belangrijk om de track te kopiëren naar Mio/Data en niet Mio/System/Dodge/Tracks, want dan wordt de track niet weergegeven op je Mio. Hopelijk is dit voldoende duidelijk en een antwoord op je vraag. Geantwoord op 1-6-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ben in bezit v een MIO 200 GPS
  het lukt mij niet een uitgestippelde knooppuntroute op de mio te krijgen
  in de bijgevoegde handlijding is niets vermeld hoe route van PC n MIO te krijgen
  Gesteld op 1-6-2017 om 07:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Op mijn mio cyclo 300 gaat het alsvolgt. Misschien werkt het ook voor uw navigatie
   Ga naar route.nl en maak een route
   Deze route opslaan en vervolgens "route bekijken"
   Klik op GPS route en vervolgens op "GPS downloaden"
   Klik op "opslaan als ... naam......opslaan
   Ga naar MIO share, klik op verkenner en vervolgens op "uploaden"
   Bestand selecteren en klik op openen en klik vervolgens op uploaden onder tracks.
   Ga naar Cyclo Agent en klik op "nieuw synchroniseren" en klaar is kees.

   Veel succes
   Geantwoord op 28-8-2017 om 14:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mio 300 loopt steeds vast. Uitschakel en opnieuw aanzetten werkt heel even en vervolgends loopt hij weer vast. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Hans.lentjes@hotmail.com Gesteld op 29-5-2017 om 20:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb mijn benodige kaarten niet meer op mio 200 hoe kan ik dat opslossen Gesteld op 28-5-2017 om 10:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik een fietsroute downloaden op mijn mio cyclo300 Gesteld op 10-5-2017 om 17:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een cyclo 300 en als ik het kompas wel kalibreren krijg ik steeds " ga verder weg van de interferentie" terwijl ik midden op de hei sta, wat kan ik doen???? Gesteld op 20-4-2017 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Mio Cyclo 200 en zoek instructie om een Track uit te zetten. Gesteld op 18-4-2017 om 11:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik het kompas van de Cyclo 300 kalibreren, ik krijg steeds de boodschap ga verder van het interferentiepunt ondanks dat ik midden op de hei staa Gesteld op 9-4-2017 om 10:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil het belletje uitzetten van de snelheids waarschuwing Gesteld op 2-2-2017 om 21:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben de handleiding van de Cyclo300 kwijt maar wil er graag mee leren werken Gesteld op 31-1-2017 om 10:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn mio 300 wil ik de fietskaart op zetten maar de kaart van de benaluxs is bevijligd Gesteld op 30-1-2017 om 14:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • krijg ik het beeld dat het toestel communiceert met de PC, dit blijft eindeloos ssun Dormadoorgaan. Ook als ik het toestel opnieuw opstart krijg ik alleen het beeld met de USB verbinding Gesteld op 22-1-2017 om 19:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geachte,

  Waar kan mijn grbroken scherm van mio cyclo 300 gemaakt worden?

  Gr, Gesteld op 17-10-2016 om 18:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een mio cyclo 300.
  de route en plaats zie ik op mijn beeldscherm, maar de aanduidingen met de pijlen geven de verkeerde richtingen aan.
  constant wijzigt de route en gaat de navigatie zoeken. Gesteld op 9-10-2016 om 10:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat is nog maar het begin. Verkeerde routes, de mio 300 stuurt je de snelweg op of verwijst je naar een afgesloten militair oefenterrein waar met scherp wordt geschoten. Als je de mio 300 een jaartje niet gebruikt is de accu overleden. Nog niemand heeft mij een goed antwoord of oplossing geboden. succes. Geantwoord op 9-10-2016 om 11:37

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik steek de kapbel in pijn PC en toch laadt batterij niet op?? Gesteld op 28-9-2016 om 13:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Probleem : Cyclo 315 met tekst : dataschijf bijna vol. Beheer uw geschiedenis in MioShare
  => ik krijg deze tekst niet weg !! ondanks :het verwijderen van alle fietsritten in MioShare !
  En er staan nog maar enkele tracks in MioShare. Daarbij Cyclo aangesloten op laptop
  - verbonden met computer - en MioShare ingeschakeld .
  Hoe dit op te lossen ??
  Gesteld op 20-9-2016 om 16:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beeldscherm slaat vast en de computer herkent het apparaat niet Gesteld op 20-9-2016 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wat het herkennen betreft.
   Eerst programma opstarten dan mio opgestart aansluiten dan herkent de computer de mio wel.
   Succes Geantwoord op 20-9-2016 om 15:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • zodra de mio 300 wordt opgestart slaat deze vast. innhet schermstaat dan , linksboven, een rood kruis. welk programma moet er eerst opgestart worden?
   Geantwoord op 20-9-2016 om 15:44

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • ik heb een week of 6 geleden de Mio Cycle 200 gekocht, maar wordt er geen wijs uit hoe ik hem moet installeren. Hij hangt nu aan de pc ik zie 3 plaatjes en verder kom ik niet. kun u mij adviseren? vr.gr. Ina Gesteld op 1-9-2016 om 13:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn mio 300 wil alleen vanuit Belgie vertrekken. Zou dit graag teug ettennaar Nederland maar Hoe? Gesteld op 23-8-2016 om 22:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe krijg ik nederland ingesteld, hij vertrekt nu uit belgie
  Gesteld op 23-8-2016 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de MIO cyclo 300 resetten? De display reageert niet meer. Ik kan hem niet meer uitzetten.

  Bedankt! Gesteld op 16-8-2016 om 08:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi mijn mio geeft code 3 aan wie kan me daar mee helpen om nieuw software op te zetten omgeving tilburg Gesteld op 12-8-2016 om 23:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan ik de batterij van Mio Cyclo 300 zelf vervangen of laten vervangen ? Gesteld op 7-8-2016 om 13:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik fietskaarten duitsland, oostenrijk en Italie op mijn Cyclo300 plaatsen?
  Gesteld op 2-8-2016 om 12:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Volgens mij kan je op de cyclo 300 alleen de kaarten van Benelux her-instaleren en mits betaling van ongeveer 80 euro, ook deze van Frankrijk. Ga eens naar de website van Mio, geef het type van je toestel in en dan kan je zien welke kaarten beschikbaar zijn. Geantwoord op 5-8-2016 om 17:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe krijg je een mio track terug naar geschiedenis
  Gesteld op 31-7-2016 om 21:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een mio cyclo 300 en nu heb ik boven in het scherm een rode x staan en die krijg ik niet weg heb het apparaat al op fabrieksinstellingen terug gezet maar die rode x blijft er staan (normaal ded mijn man dat maar die is kortgeleden overleden)

  alavast bedankt jeannij Gesteld op 21-7-2016 om 11:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De rode x geeft aan dat er geen GPS-signalen worden ontvangen. Dat is meestal aan de hand als je in huis de mio aanzet. Als het goed is verdwijnt de rode x als je buiten bent. Geantwoord op 5-8-2016 om 17:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik lees dat jij de mio teruggezet hebt naar fabrieksinstellingen, kan je mij vertellen hoe dat moet? Ik kan geen enkele info hier over vinden. Alvast bedankt, LinekeGeantwoord op 7-1-2017 om 12:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Op uw Mio 300 is er een knop 'Product info' - wanneer je die opent, kan je kiezen tussen ofwel 'terug naar fabriek' of 'standaard w. herst.' , dus keuze tussen verlies of behoud van je data op je toestel. Good luck ! DirkGeantwoord op 8-1-2017 om 10:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Na downloaden van .gpx tracks loopt de mio cyclo300 vast als ik de tracks wil bekijken. Op de pc werkt alles prima en krijg ik ook een overzicht van alle tracks. alle updates zijn goed geïnstalleerd. Ik heb de fabrieksinstellingen ook al teruggezet en alle opnieuw gesynchroniseerd, echter de mio loopt opnieuw vast bij het bekijken van de tracks met de melding van even wachten.....
  groeten Hans Gesteld op 20-7-2016 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een mio 300 nu wil ik er een roet in zeten maar krijg het niet voor elkaar wat moet ik doen
  Gesteld op 16-7-2016 om 20:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nadat je de gps coördinaten gedownload hebt, deze oploaden in MioShare en uw toestel aansluiten.
   Normaal synchroniseert deze dan automatisch en staat de route op uw Mio 300. Geantwoord op 17-7-2016 om 08:23

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Mijn Mio Cyclo 300 doet na updat niets meer is vastgelopen en er staat niets meer op het scherm
  hoe kan deze weer gaan werken?
  Kan ook geen reparatie adres vinden om deze op te sturen wat nu ? Gesteld op 6-7-2016 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Opladen en opnieuw opstarten, als er niets verschijnt op het scherm dan terugbrengen naar de winkel waar u hem gekocht heeft. Is de update onderbroken geweest? Opnieuw aansluiten en updaten. Geantwoord op 7-7-2016 om 07:20

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Opladen en opnieuw opstarten , dan komt er op het scherm 2 beeldschermen en een teken van een
   computerstekker (embleem), wat betekent dit? Geantwoord op 8-7-2016 om 19:08

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Is CycloAgent 2.1.39.1. geïnstalleerd op uw pc?
   1. Sluit uw toestel aan op uw pc en schakel het in.
   2.Ga naar start (Mijn computer) rechtermuisklik Mio-System Formatteren (snel formatteren) OK
   3.Koppel het toestel los en laat het opstarten tot het USB scherm wordt getoond.
   4.Start CycloAgent op,sluit uw toestel weer aan. Installeer alle software en kaarten die worden aangeboden.
   5.Indien de software niet wordt aangeboden, klik Updates- check for updates.Geantwoord op 9-7-2016 om 08:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • op mijn mio 315 krijg ik de melding gelieve de applicatie opnieuw te installeren
  foutcode 3 dit is begonnen na de laatste update via mijn mac
  Gesteld op 20-6-2016 om 22:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • gelieve de applicatie opnieuw te installeren foutcode 3 Gesteld op 20-6-2016 om 18:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb onlangs een account aangemaakt op een imac van een Mio Cyclo 315. Ik heb ook een software update uitgevoerd en sindsdien vindt hij geen gps-signaal meer. Kan iemand mij helpen? Gesteld op 12-6-2016 om 21:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik wil rijden met een gedownloade route moet ik telkens vertragen omdat ik aankom waar er een vlagje staat op het scherm en het duurt dan ook een tijd wanneer de mio beslist naar welke richting ik moet fietsen. Kan dit euvel worden vermeden zodat ik bij ieder punt (vlag) niet moet vertragen of stoppen? Gesteld op 10-6-2016 om 07:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een mio 315
  Krijg het niet voor elkaar om de ritten terug te zien tracks op de mio. op de pc wel. staan ook op de juiste plaats . mio f dodge tracks. Probeer ze dan handmatig te uploaden maar zie ze op de mio niet terug. Wat doe ik fout.
  Gr Inge Gesteld op 2-6-2016 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, ik had dit eerder ook voor.
   Dit kwam omdat ik de tracks in de verkeerde directory plaatste. Als je je toestel connecteert aan je PC, zie je dat er twee directories zijn : Mio_system en Mio_data. Het is in deze laatste (Mio_data/Dodge/Tracks dat je je gpx bestand moet plaatsen na het downloaden. Normaal gezien moet je die rit dan onder Navigeren/Tracks op je toestel terugvinden. Succes ! Geantwoord op 3-6-2016 om 07:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wanneer ik een track selecteer op de (Mio Cyclo300 Benelux) gps en GO duw dan komt er een onderaan het schermpje een fiets en een auto en net daarboven 2 afbeeldingen van routes; waarvan een waar er een lijntje doorloopt. In de handleiding kan ik hier niets over vinden. Weet iemand het verschil tussen die 2 verschillende opties? Gesteld op 20-5-2016 om 09:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij navigeren naar tracks en go: geeft mijn Gps altijd de melding: Controleer uw route instellingen en kijk of alle benodigde kaarten
  op uw apparaat zijn geinstalleerd
  Hoe kan ik dat oplossen aub; Gesteld op 19-5-2016 om 10:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had dezelfde melding en ben geholpen geweest door de onderstaande oplossing die ikop deze site gevonden heb.
   Is CycloAgent 2.1.39.1. geïnstalleerd op uw pc?
   1. Sluit uw toestel aan op uw pc en schakel het in.
   2.Ga naar start (Mijn computer) rechtermuisklik Mio-System Formatteren (snel formatteren) OK
   3.Koppel het toestel los en laat het opstarten tot het USB scherm wordt getoond.
   4.Start CycloAgent op,sluit uw toestel weer aan. Installeer alle software en kaarten die worden aangeboden.
   5.Indien de software niet wordt aangeboden, klik Updates- check for updates.
   Daarna worden de kaarten opnieuw geïnstalleerd. Dit duurt wel een tijdje, maar na een 1/2 uurtje werkte alles terug zoals het moet. Geantwoord op 5-8-2016 om 17:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn Gps antwoord altijd: Controleer uw route instellingen en kijk of alle benodigde kaarten op uw
  apparaat zijn geïnstalleerd.
  Hoe kan ik dat oplossen ? aub
  Gesteld op 19-5-2016 om 10:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag een nieuwe rit beginnen maar mijn gps neemt telkens de vorige rit. Ik kan die niet verwijderen van mijn toestel? Gesteld op 19-5-2016 om 07:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Sorry ik heb deze vraag zojuist bij een antwoord geplaatst. Hopelijk willen jullie nog wel antwoord geven.

  Ik heb ook een 2e hands Mio 300 gekocht, en ik krijg ook dezelfde melding: Het verbonden apparaat is niet gekoppeld met de huidige account, maar u kunt nog steeds de updatefunctie gebruiken. Al meerdere malen cyclo agent verwijdert en opnieuw geïnstalleerd, echter zonder gewenst resultaat. Hoe kan ik dit oplossen?
  Ik hoor het heel graag!
  Vast bedankt.

  Gr Gesteld op 18-5-2016 om 20:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn cyclo mio 300 aanraakscherm werkt niet na het een paar keer aangeraakt te hebben hij is 1 jaar oud maar nog nooit gebruikt Gesteld op 16-5-2016 om 21:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe krijg ik de tracks van mijn computer op mijn mio300 Gesteld op 14-5-2016 om 21:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Track gemaakt op de computer in gpx-bestand.
   Sluit uw apparaat aan, ga naar verkenner. Dan ziet u daar staan (E:) (F:).
   Klik op F, dan Dodge, en dan hebt u Tracks. Kopieer het gpx-bestand van
   uw computer en plakken op Tracks. Geantwoord op 15-5-2016 om 08:57

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Betreft de mio 300. Cyclo agent koppelt goed maar upload niet de laatste rit. Mio Data schijf heeft voldoende ruimte. Vreemder nog: als ik in de Geschiedenis op de Mio kijk dan zie ik de laatste rit niet staan maar ga ik via Geschiedenis / Overzicht en dan Maand, dan zie ik de rit van vandaag wel. Het is de eerste rit sinds oktober 2015. Ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Wie wel ?? Gesteld op 11-5-2016 om 20:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit probleem heb ik ook. Probeer na het aansluiten van je device eens uit te loggen bij cycloagent en dan weer in te loggen. Dan ziet hij de laatste rit als nieuw en zal deze uploaden. Geantwoord op 19-7-2016 om 21:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn mio 310 aansluiten op mijn mac book air? Gesteld op 27-4-2016 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een mio 300 en na meermaals vastgelopen te zijn heb ik deze geformatteerd,niet de datamap maar blijkt nu heb ik geen hoofdscherm meer op mijn mio.
  Hoe kan ik deze terug herstellen. Gesteld op 15-4-2016 om 20:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een MIO 300 hij doet bijna alles zoals het hoort enkel dit probleem
  Wanneer ik een track toegestuurd krijgt op pc en deze op min Mio zet wordt dit normalerwijze opgeslagen in Track modus.
  Als ik deze track dan wil openen om te gaan fietsen krijg ik op het toestel de foutboodschap ERROR gelieve het toestel te herstarten ,.na herstarten opnieuw hetzelfde .Wat doe ik fout ,wie kan mij helpen Met dank Robert Gesteld op 7-4-2016 om 21:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had hetzelfde probleem. Blijkbaar heeft de gps een probleem als de tracks afkomstig zijn van andere kaarten dan deze die op het toestel staan. Dus het toestel terug in fabriekstoestand zetten en daarna de tracks opladen op je pc via MioShare,verkennen,maken. Op de kaart die dan op het scherm komt kan je ook de fietsknooppunten aanvinken. Daarmee was het probleem bij mij opgelost. Hopelijk heb je hier iets aan. Geantwoord op 20-5-2016 om 09:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • mio geeft aan dataschijf bijna vol.hoe kan ik deze leeg maken Gesteld op 27-3-2016 om 12:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, om leeg te maken,ga je als volgt te werk : In het hoofdmenu naar instellingen gaan,dan het scherm naar links verschuiven tot men op beheren uitkomt, daar geschiedenis of tracks of favorieten aanklikken, wanneer men vb tracks aangeklikt heeft, de track die men wil verwijderen aanklikken en er komt een vuilbakje links onder, dat vuilbakje aanklikken en de track is verdwenen.Zo een per een aanklikken wat men wil verwijderen. Groeten en succes H.L. Geantwoord op 27-3-2016 om 18:52

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • heb mio 300 ik kan geschiedenis niet meer op account krijgen en traks van computer op mio gaat wel maar geschiedenis van mio naar computer gaat niet .Eerst lukte dat wel bij mijn weten heb ik
  niks verandert.
  Kan mij dat iemand vertellen. Mvg Christ Gesteld op 25-1-2016 om 21:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb MIO 305 2de hands gekocht.
  ook ik heb dit probleem.
  krijg melding:het apparaat is niet gekoppeld met de huidige account,maar u kunt nog steeds de updatefunctie gebruiken.
  kan er mij iemand zeggen hoe ik het toestelletje op mijn account kan krijgen?? Gesteld op 2-12-2015 om 21:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • contact genomen met Mitac-Support@mic.com.tw(Mio Technology Customer Support Team)
   deze hebben het toestelletje ontkoppeld van de oude account.
   cycloAgent herkent direct toestelletje en is in al zijn aspecten te gebruiken. Geantwoord op 16-12-2015 om 17:19

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • Ik krijg na een update de melding: Application dodge.exe encountered a serieus error and must shut down. Mijn cyclo 505 werkt nu niet meer. Graag HELP Gesteld op 2-10-2015 om 01:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe verwijder ik alle route,s uit een mio route planner Gesteld op 29-9-2015 om 09:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, in het hoofdmenu naar instellingen gaan,dan het schem verschuiven naar links tot dat men het vakje " beheren" ziet, als mendat aanklikt ziet men dan een scherm met geschiedenis,favorieten ,adressen, tracks,POI, daar het vakje tracks aanklikken, wanneer men dan een track aanklikt, dan ziet men een vuilbakje links onder. Men kan zo tracks aanklikken en in de vuilbak gooien.
   Graag een antwoordje a.u.b.
   met vriendelijke groeten H.L. Geantwoord op 29-9-2015 om 14:24

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoi, mijn apparaat geeft de volgende melding: "dataschijf bijna vol, beheer uw geschiedenis in MioShare". Wat moet ik doen Gesteld op 12-9-2015 om 19:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, mijn mening hierover is, als de dataschijf te vol is, een deel van uw tracks verwijderen.
   In het hoofdmenu naar "instellingen" gaan, dan het scherm naar links verschuiven tot dat men "beheren" kan aanklikken, dan "tracks",wanneer men dan de track aanklikt dat men wil verwijderen komt er een vuilbakje links onder als men dat vuilbakje dan aanklikt is de track verwijderd. Als men zo enkele tracks verwijderd is er terug plaats .
   Met vriendelijke groeten H.L. Geantwoord op 13-9-2015 om 10:10

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • mijn mio houder gaat altijd stuk ik heb hem nu al 4 houders moeten vervangen hoe kan dat Gesteld op 4-9-2015 om 14:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Vraag:
  Ik heb een MIO 300 overgenomen van een collega. Nu wil ik een nieuw account aanmaken op CycloAgent, maar ik kan zijn account niet verwijderen. Ik ben in het bezit van zijn inlognaam en password. Ook als ik inlog met zijn gegevens kan ik het account niet verwijderen.
  Uw antwoord:
  Verwijder CycloAgent en installeer opnieuw.
  Reactie op uw antwoord:
  Ik heb de CylcoAgent verwijderd en opnieuw geinstalleerd, echter zonder resultaat.
  Nog steeds verschijnt na het aanmelden bij CycloAgent de tekst:
  Het verbonden apparaat is niet gekoppeld met de huidige account, maar u kunt nog steeds de updatefunctie gebruiken.
  Graag een suggestie hoe dit te verhelpen is.
  hersteld. Gesteld op 3-9-2015 om 18:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem, heb via coolblue een 2de hands mio cyclo 315 gekocht. Op mijn laptop cycloagent geinstalleerd en kreeg ook de melding: Het verbonden apparaat is niet gekoppeld met de huidige account, maar u kunt nog steeds de updatefunctie gebruiken.
   Hoe is dit te verhelpen? Ik wil namelijk gewoon mijn ritten op mioshare hebben. Geantwoord op 17-9-2015 om 20:55

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • heb MIO 305 2de hands gekocht.
   ook ik heb dit probleem.
   krijg melding:het apparaat is niet gekoppeld met de huidige account,maar u kunt nog steeds de updatefunctie gebruiken.
   kan er mij iemand zeggen hoe ik het toestelletje op mijn account kan krijgen??Geantwoord op 2-12-2015 om 21:32

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
  • Hallo,

   Ik heb ook een 2e hands Mio 300 gekocht, en ik krijg ook dezelfde melding: Het verbonden apparaat is niet gekoppeld met de huidige account, maar u kunt nog steeds de updatefunctie gebruiken. Al meerdere malen cyclo agent verwijdert en opnieuw geïnstalleerd, echter zonder gewenst resultaat. Hoe kan ik dit oplossen?
   Ik hoor het heel graag!
   Vast bedankt.

   GrGeantwoord op 18-5-2016 om 20:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • heb hetzelfde probleem gehad.
   neem gewoon contact op met MIO en laat de bestaande account verwijderen.
   u kan dan nieuwe account aanmaken op uw naam.
   dit is het antwoord dat ik van MIO ontvangen heb:
   U heeft het account van de verkoper niet nodig. U kunt uw eigen account aanmaken en het toestel daarop registreren via de Cyclo Agent. Ik heb het toestel inmiddels ontkoppelt van het oude account.

   Ik raad u aan om een account aan te maken op Mioshare.com en vervolgens vanaf deze website de CycloAgent te downloaden. Zodra dit voltooid is kunt u de CycloAgent vanaf uw PC opstarten en inloggen met dezelfde gegevens die u gebruikt heeft voor uw MioShare account. Koppel nu uw toestel met uw PC en start het op. In de CycloAgent zal er gevraagd worden om het toestel te registreren; doe dit met 1 klik op de betreffende knop.

   Tips: In de instellingen in uw CycloAgent kunt u aangeven of de opnames van uw toestel automatisch gewist worden van uw Mio nadat deze zijn gesynchroniseerd met MioShare. Om de opslagruimte op uw toestel optimaal te gebruiken raden we aan deze optie aan te vinken aangezien de opnames, nadat ze gesynchroniseerd zijn met uw MioShare account, verder weinig toegevoegde waarde hebben op uw toestel. Indien u de opnames wil gebruiken om een bepaalde route nogmaals te rijden kunt u op uw MioShare account naar "Geschiedenis" gaan en de betreffende route openen. U krijgt dan de route en de additionele data in grafieken te zien. Rechts boven de landkaart staan een aantal opties; klik op het liggende 8 symbool om van de betreffende opname een route (Track) te maken. Deze wordt hierna weergegeven onder "Tracks" en kan worden gedownload naar uw toestel. U kunt in de CycloAgent onder instellingen ook aangeven om de Tracks die in uw MioShare opgeslagen staan, automatisch naar uw toestel te laden op het moment dat dit met de CycloAgent verbonden is. Geantwoord op 18-5-2016 om 20:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • excuses
  gelieve de aplicatie opnieuw te installeren
  foutcode 11 Gesteld op 22-8-2015 om 21:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op mijn laptop macbook had ik eerst een scherm waar ik de knooppunten aan kon klikken en dat scherm is nu verdwenen voor een anderscherm waar ik niet de knooppunten in kan stellen dus geen tracks meer maken via de knooppunten wie kan mij daarbij helpen omdat opstart scherm weer terug te krijgen mvg ron Gesteld op 18-8-2015 om 20:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij is dat vorige scherm ook verdwenen, met die nieuwe kaart kan ik ook geen kanten uit.
   De fietsroutes maak ik nu met : www.fietsnet.be , De GPX van de uitgestippelde route downloaden en overbrengen naar Mio data tracks
   groeten H.L. Geantwoord op 19-8-2015 om 13:41

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • hoe ken ik via een knooppunten een route samenstellen Gesteld op 18-8-2015 om 15:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De fietsroutes stippel ik nu uit met www.fietsnet.be , De GPX downloaden en dan overbrengen naar Mio data , tracks, of gewoon het GPX bestand er naar toe slepen.
   Op mijn computer met windows vista gaat dat zonder problemen.
   Groeten H.L. Geantwoord op 19-8-2015 om 13:36

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Hoe kan ik landen toevoegen in mijn Mio 300 fietscomputer? Alleen Andorra en #country zijn ingevoerd. Ik kan nu dus geen adres invoeren. Gesteld op 18-8-2015 om 12:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


 • Wanneer ik tijdens het rijden van een track een stop inlas, bvb lunchpauze, zou ik graag, om de batterij te sparen, de track op pauze zetten of het toestel uitschakelen om dan nadien terug te vertrekken. Op pauze zetten lukt niet (tenzij je blijkbaar in opnamemodus bent) en als ik het toestel gewoon uitschakel, begint de track helemaal opnieuw en zijn alle voorgaande data (gemiddelde, nog af te leggen km's,....) verdwenen.
  Iemand al ervaring met een soortgelijk probleempje ?
  Alvast dank voor de reactie('s) !
  Dirk Bulcke Gesteld op 7-8-2015 om 10:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste, ik had vandaag hetzelfde probleem! tochtje naar Balegem, even gepauzeerd.... oeps... alles was weg! Hebt U al een oplossing gevonden? Ik vind het nergens terug op internet of in de handleiding. Alvast bedankt voor reacties!
   Marijke D. Geantwoord op 10-8-2015 om 22:28

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Beste Marijke,

   net terug van een fietsvakantie in Nederland en niet echt een oplossing gevonden - de manier waarop ik het nu aanpak is een kleine powerpack (extra batterij) meenemen en het toestel tijdens de lunchpauze en na de middag aankoppelen aan de powerpack zodat ik het de hele dag kan laten opstaan zonder dat de Mio platvalt - niet echt een ideale oplossing maar het werkt wel. Wel andere kleine probleempjes zoals een paar maal een 'fatal application error' bijna op het einde van de rit zodat je opnieuw moet opstarten en hups, opnieuw alle data weg en ook op ronde punten is het een paar maal voorgevallen dat een routeherberekening wordt gestart maar dat het toestel dan volledig vastloopt..... niet echt betrouwbaar, dus ik heb altijd een print van de route met knooppunten als back up... Hopelijk wordt er snel een update ontwikkeld die al dit ongemak uit de wereld helpt....Geantwoord op 17-8-2015 om 09:51

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Beste, in het hoofdmenu naar instellingen gaan, dan het beeldscherm naar links verschuiven tot dat men op beheren komt daar tracks aanklikken , de tracks komen dan te voorschijn, wanneer men een track aanklikt komt er een vuilbakje links onder. Dus de tracks die je wenst te verwijderen aanklikken en in het vuilbakje gooien zodanig dat je nieuwe ruimte krijgt
  Succes Groeten H.L. Gesteld op 6-8-2015 om 22:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio 300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio 300 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info