Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing voor de
wasautomaat
W 306
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw wasautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.
M
M.-Nr. 05 767 210
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De trommel staat een beetje heen en weer te schudden lijkt of het niet op gang kan komen Gesteld op 11-5-2018 om 10:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ER KOMT WATER UIT HET ZEEPBAKJE EN OOK BIJ HET DEURTJE , WAT KAN DAT ZIJN? Gesteld op 12-8-2017 om 15:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb ook problemen dat het zeepbakje het water niet afgevoerd krijgt en er voren uitloopt. Ik heb van te voren alle rubberen aanvoerleidingen naar de trommel schoongemaakt, deze zijn niet verstopt.
   Wie kan me helpen. Als je extra spoelen indrukt en het wasbakje eruit haalt, zie je dat het afvoer putje het niet redt met het afvoeren van het water en langzaam naar voeren komt Geantwoord op 1-10-2017 om 13:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • heb progamma stop moeten zetten om inhoud uit broek te halen, hoe krijg ik de deur nu open Gesteld op 1-10-2016 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wasmachine lekt vanuit waspoedervulopening, wat kan de oorzaak zijn? Gesteld op 13-9-2016 om 23:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • w306. er lekt water uit de maschine tijdens het draaien. niet veel maar geeft wel overlast. pluizenfilter en filterhuis zijn schoon. pompschoepvleugels draaien normaal. waar kunnen we verder nog zoeken. boven- en achterkant krijgen we trouwens niet los als de schroeven er af zijn. groet. ria hulsman Gesteld op 26-1-2014 om 12:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Draai de pomp sluitdop een kwartslag los en dan terug tot je wat weerstand voelt, controleer of pomp sluitdop niet lekt. Door te vast draaien van pomp sluitdop gaat deze lekken i.p.v. Dat hij beter afsluit.
   Succes.Geantwoord op 22-2-2015 om 08:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een wasmachine miele novotronic W306 Hij centrifugeert niet goed meer en hij geeft
  overdosis aan en ik gebruik niet teveel waspoeder. Ik heb geen gebruiksaanwijzing meer
  Kunt u mij die mailen of zeggen waar het aan ligt?
  Met vriendelijke groet Gesteld op 3-11-2012 om 13:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele w 306 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele w 306 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info