• ER KOMT WATER UIT HET ZEEPBAKJE EN OOK BIJ HET DEURTJE , WAT KAN DAT ZIJN?

    Gesteld op 12-8-2017 om 15:40 in forum Miele w 306 Misbruik melden
    • Ik heb ook problemen dat het zeepbakje het water niet afgevoerd krijgt en er voren uitloopt. Ik heb van te voren alle rubberen aanvoerleidingen naar de trommel schoongemaakt, deze zijn niet verstopt.
      Wie kan me helpen. Als je extra spoelen indrukt en het wasbakje eruit haalt, zie je dat het afvoer putje het niet redt met het afvoeren van het water en langzaam naar voeren komt Geantwoord op 1-10-2017 om 13:50

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info