• w306. er lekt water uit de maschine tijdens het draaien. niet veel maar geeft wel overlast. pluizenfilter en filterhuis zijn schoon. pompschoepvleugels draaien normaal. waar kunnen we verder nog zoeken. boven- en achterkant krijgen we trouwens niet los als de schroeven er af zijn. groet. ria hulsman

    Gesteld op 26-1-2014 om 12:54 in forum Miele w 306 Misbruik melden
    • Draai de pomp sluitdop een kwartslag los en dan terug tot je wat weerstand voelt, controleer of pomp sluitdop niet lekt. Door te vast draaien van pomp sluitdop gaat deze lekken i.p.v. Dat hij beter afsluit.
      Succes. Geantwoord op 22-2-2015 om 08:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info