• Mijn wasmachine meteor V 4760 maakt aan het begin van centrifugeren paar keren knallend geluid , net alsof de trommel tegen de behuizing raakt ,na het bereiken van zijn opgegeven programma draait de trommel goed zonder bijgeluiden. Tevens wordt de resterende water niet helemaal weggepompt.Wat is de oorzaak?

    Gesteld op 13-8-2019 om 15:02 in forum Miele v 4760 Misbruik melden
    • Heb precies hetzelfde met mijn miele 4760 de trommel raakt de achterkant van de machine. Druk de trommel maar naar achteren als de machine uitstaat. Schokdempers waren ook niet best die zijn nu vervangen in de machine zitten 4 veren aan de bovenkant. Ik vermoed dat het daarmee te maken heeft deze worden slap en kosten 11,99 per stuk. Bij mij gebeurd het alleen als de machine echt vol zit. Niet bij een half beladen machine. Geantwoord op 29-8-2019 om 18:48

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info