• Goedemorgen,
  We hebben een Softtronic meteor v4760 wasmachine.
  De lampjes van zowel toevoer als afvoer branden. ik heb de pluizenfilter schoongemaakt. In de handleiding kunnen we niet vinden , wat te doen bij deze melding?
  Kunt u ons een tip geven?

  Gesteld op 10-3-2017 om 09:48 in forum Miele v 4760 Misbruik melden
  • Machine voorover gezet, liep inderdaad veel water uit. Vervolgens machine weer gestart met nieuwe was...wederom na watertoevoer de lampjes en piepjes...
   Nu toch maar een "deskundige" laten kijken? Geantwoord op 29-7-2018 om 20:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info