• Tijdens programma gaat de beeper aan en gaat niet uit. Wat kunnen we doen.

    Gesteld op 11-2-2019 om 21:31 in forum Miele t 8803 c Misbruik melden
    • men kan er niets aan doen op de beschrijving staat dat men de zoemer kan uitschakelen ,maar dat werkt niet de zoemer blijft maar zoemen , deze droogkast van miele is een miskleun , de was is nooit droog alhoewel de machine aangeeft van wel , dit is geen reclame voor miele want duizenden mensen hebben er problemen mee de fabriek zou er beter iets aan doen , de droogkast heeft wel 800 euro gekost en is eigenlijk niet bruikbaar, Geantwoord op 12-2-2019 om 10:32

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info