• Tijdens programma gaat de beeper aan en gaat niet uit. Wat kunnen we doen.

    Gesteld op 11-2-2019 om 21:31 in forum Miele t 8803 c Misbruik melden
    • men kan er niets aan doen op de beschrijving staat dat men de zoemer kan uitschakelen ,maar dat werkt niet de zoemer blijft maar zoemen , deze droogkast van miele is een miskleun , de was is nooit droog alhoewel de machine aangeeft van wel , dit is geen reclame voor miele want duizenden mensen hebben er problemen mee de fabriek zou er beter iets aan doen , de droogkast heeft wel 800 euro gekost en is eigenlijk niet bruikbaar, Geantwoord op 12-2-2019 om 10:32

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info