• Goedemiddag,

    Wij hebben tot volle tevredenheid een Miele wasdroger T 8743. Deze een achter- en zijaansluiting voor afvoer van de condens. Wij gaan nu verhuizen en de waaruimte is binnen in de woning waar dus geen afvoer van condens met flexibele slang mogelijk is.
    Vraag: kan er ook gewerkt worden - en zo ja, hoe? - met een afvoer in een condensbak naast het apparaat? Zou gek zijn om hiervoor een nieuwe wasdroger te moeten aanschaffen.
    Graag uw spoedige reactie.
    Georgette

    Gesteld op 11-1-2019 om 13:16 in forum Miele t 8743 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info