• onze droogautomaat stopt steeds bij "koude lucht" en werkt zijn programma niet af tot "einde". Bijgevolg steeds het geluidssignaal en onze was is niet droog. Wat is hier aan de hand? (En de pluizenzeef is leeg)

    Gesteld op 30-10-2014 om 11:27 in forum Miele t 8703 Misbruik melden
    • Door dit voorval ben ik gebruik beginnen maken van een droogrek en heb ik mijn droogkast zo'n maand niet meer gebruikt. Een aantal dagen geleden heb ik ze dan toch terug in gebruik genomen, en tot mijn grote verbazing doet die machine op dit moment weer normaal. Ik begrijp er niks van! Geantwoord op 21-12-2014 om 20:51

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info