• Ervaren meer mensen problemen met deze wasdroger? Ik heb dit zojuist aan Mieke geschreven
    Goedemiddag, ik heb sinds enkele maanden de warmtepompdroger type TDB230WP in gebruik en wat bevalt ie slecht! NOOIT is de was goed droog en dat terwijl ìk meestal kies voor het programma katoen extra droog. In het boekje lees ik hoe je op textielsoort moet sorteren, maar hoe dan?
    De was sorteer ik altijd op kleur... wit, color en donker.
    Zo doe ik het mijn leven lang al, zo deed mijn moeder het zo doen al mijn vriendinnen en
    kennissen het en zo worden de wasmiddelen ook geproduceerd . En dus dan heb ik een color was klaar en zou ik volgens uw gebruikershandleiding die was in diverse stapeltjes op textielsoort moeten sorteren en die dan apart moeten drogen? Dan ben ik dus de hele dag doende met de droger en dan heb ik het net zo snel aan de waslijn gehangen. Daar heb ik dus geen € 832,- voor uitgegeven.

    Gesteld op 7-11-2019 om 16:58 in forum Miele TDB230WP Active Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info