• Ik heb n Active SC type HG03
  Bij de tekens naast het raampje met ‘uur ( h) en minuut ( min) aanduiding staan 3 tekens.
  De onderste ‘ twee pijlen in elkaar gebogen waarvan een pijlpunt naar rechts en een punt naar links wijst’
  Heeft n lampje en die staat steeds op rood .
  Ik heb al ‘spoelglansmiddel’ en ‘zout’ toegevoegd.
  De gewassen vaat blijft een zeeosluier houden.
  Heeft dit met elkaar te maken ? Lijkt mij van wel. Wat zegt het Rode lichtje??
  Lily

  Gesteld op 15-5-2019 om 18:12 in forum Miele HG02 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info