Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
de
32
Kundendienst
Kontakt bei Störungen
Bei Störungen, die Sie nicht selbst be-
heben können, benachrichtigen Sie Ih-
ren Miele Fachhändler oder den Miele
Kundendienst.
Die Telefonnummer des Miele Kun-
dendienstes finden Sie am Ende die-
ses Dokumentes.
Garantie
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.
Weitere Informationen zu den Garantie-
bedingungen in Ihrem Land erhalten Sie
beim Miele Kundendienst.
Nachkaufbares Zubehör
Einzelne Modelle sind bereits serien-
mäßig mit einem oder mehreren der
folgenden Zubehörteile ausgestattet.
Beachten Sie in erster Linie die Rei-
nigungs- und Pflegeanweisung Ihres
Bodenbelagherstellers.
Sie können diese und viele weitere Pro-
dukte über den Miele Webshop, den
Miele Kundendienst oder Ihren Miele
Fachhändler beziehen.
Bodendüsen/-bürsten
Bodendüse AllergoTeQ
(SBDH 285-3)
Zur täglichen hygienischen Reinigung
aller Bodenbeläge. Beim Saugen wird
der Reinigungsfortschritt über ein Farb-
display (Ampelanzeige) sichtbar.
Turbobürste TurboTeQ (STB 305-3) /
Turbobürste Turbo (STB 205-3)
Zur Aufnahme von Fasern und Haaren
von kurzflorigen textilen Bodenbelägen.
Bodenbürste Hardfloor (SBB 235-3)
Zum Absaugen strapazierfähiger ebener
Hartböden.
Bodenbürste Parquet Twister mit
Drehgelenk (SBB 300-3)
Mit Naturborsten, zum Absaugen ebe-
ner Hartbodenflächen und kleiner Ni-
schen.
Bodenbürste Parquet Twister XL mit
Drehgelenk (SBB 400-3)
Mit Naturborsten, zum schnellen Ab-
saugen großer ebener Hartbodenflä-
chen und kleiner Nischen.
Sonstiges Zubehör
Zubehörkoffer MicroSet (SMC 20)
Zubehör für die Reinigung kleiner Ge-
genstände und schwer zugänglicher
Stellen, wie z.B. Stereoanlagen, Tasta-
turen, Modellbau.
Handturbobürste Turbo XS (STB 20) /
Handturbobürste Turbo Mini (STB
101)
Zum Saugbürsten von Polstermöbeln,
Matratzen oder Autositzen.
Universalbürste (SUB 20)
Zum Absaugen von Büchern, Regalbö-
den und Ähnlichem.
Lamellen-/Heizkörperbürste (SHB 30)
Zum Entstauben von Heizkörperrippen,
schmalen Regalen oder Fugen.
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info