524453

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/108
Pagina verder
Mode d'emploi et instructions de
montage
Machine à café encastrable
Lisez impérativement ce mode d’emploi avant d’installer et de mettre
en service votre appareil. Vous éviterez de vous blesser et d'endomma‐
ger votre matériel.
fr – FR M.-Nr. 10 214 730
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CVA-6805

Zoeken resetten

 • Kan ik de maal sterkte fijner afstellen dan de hendel aangeeft, Gesteld op 3-12-2022 om 19:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Miele inbouwkoffiezetapparaat (CVA6805) warmt de melk niet meer op (en wellicht daardoor) ook geen melkschuim meer. Heb de slangetjes al nagelopen en nog eens met het 'borsteltje' gereinigd maar geen resultaat. We onderhouden de machine zorgvuldig. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen? Gesteld op 25-10-2022 om 08:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Helaas. Het apparaat is helemaal binnenstebuiten gekeerd en van alles is vervangen om te kijken of dat het euvel zou verhelpen.
   Uiteindelijke conclusie van de monteur was dat het in de eklectronica zat. Om dat element te vervangen moesten we rekenen op een bedrag vanzeker van 695,-
   We hebben besloten het niet te laten vervangen en maar een losse melkopschuimer gekocht.
   Nooit meer een Miele want in 6 jaar tijd hebben we 3* een reparatie gehad wat het wel erg kostbaar maakt.
   Met gagenau in 8 jaar geen enkel probleem gehad . Geantwoord op 23-11-2022 om 22:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • ik heb niet zoveel problemen alleen het melk schuim laat het af en toe af weten .als ik de machiene ontkalk dan doet hij het een paar keer en dan houd hij er weer mee op.24-11 2022 Geantwoord op 24-11-2022 om 09:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb geen water meer dat uit de koffiemachine vloeit.
  ik wil het toestel ontkalken maar het zegt altijd dat het waterbakje niet goed geplaatst is maar dit is het wel.

  Gesteld op 17-10-2022 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Eerst liep het water niet meer door waardoor ik geen koffie kon hebben.
  Na het reinigen van de filter en teruggeplaatst is hij nu blijkbaar geblokkeerd en ik weet niet hoe dit komt. De filter zit vast.
  Kan ik dit verhelpen
  model cva 6805 Gesteld op 17-10-2022 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na herhaaldelijk ‘reinig filtersysteem’ uitgevoerd te hebben, wil het filtersysteem nu niet meer in de machine. Wat kan ik doen? Gesteld op 22-10-2019 om 17:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het filtersysteem goed in de nul positie zetten waarbij het handvat geblokkeerd is. Anders even uitzetten en bij opstarten zal hij zijn aandrijving herstellen. Soms zit er teveel koffieprut achter waardoor hij niet teruggeplaatst kan worden. Geantwoord op 29-2-2020 om 19:55

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Te veel koffieprut, dat was inderdaad ook de oorzaak van het ‘reinig het filtersysteem’ probleem bij mijn koffieautomaat. De prut is pas te zien als de automaat ontmanteld wordt. Dus in principe moet dit jaarlijks schoongemaakt worden door een specialist. Geantwoord op 29-2-2020 om 20:34

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CVA 6805 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CVA 6805 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 3,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CVA 6805

Miele CVA 6805 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 96 pagina's

Miele CVA 6805 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 92 pagina's

Miele CVA 6805 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Miele CVA 6805 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 96 pagina's

Miele CVA 6805 Gebruiksaanwijzing - English - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info