524450

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
DRANKEN BEREIDEN
BEDIENINGS- EN WEERGAVE-ELEMENTEN
BESCHRIJVING / VOORBEREIDING
Reiniging en onderhoud
Bedienings- en weergave-elementen Belangrijke informatie
Eerste ingebruikname
Ĝ
De koezetautomaat moet vóór
de eerste ingebruikname worden
ingebouwd en aangesloten.
Neem daartoe de afzonderlijke gebruiks-
en montageaanwijzing in acht.
ĺ Reinig het toestel en het
melkreservoir grondig voordat u
water en koebonen doet in de
koezetautomaat.
ĺ Neem de opmerkingen in acht die
vermeld staan in de rubriek over de
eerste ingebruikname in de gebruiks-
en montageaanwijzing.
Waterhardheid
Stel de plaatselijke waterhardheid in op
de koezetautomaat. Zo zorgt u ervoor
dat het toestel perfect zal werken en niet
beschadigd zal raken.
Voor gedetailleerde informatie raadpleegt
u de gebruiks- en montageaanwijzing.
Dranken bereidenVoorbereidingBeschrijving
Aan-uittoets
In- en uitschakelen
Dranktoetsen Bereiding van
Espresso
Koe
Cappuccino
Latte Macchiato
Overige programma's
Andere dranken zoals Caè Lungo, Caè Latte,
Warme melk, Melkschuim en Warm water
Menu "Onderhoud"
Display Informatie over de huidige bedieningshandeling of
de status
"Terug"
Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau,
ongewenste bedieningshandelingen afbreken
Pijltoetsen
Verdere keuzemogelijkheden op het display weer-
geven of een keuze markeren
OK-toets Meldingen op het display bevestigen en instellin-
gen opslaan
Profielen
Profielen opslaan en beheren
Instellingen
Instellingen wijzigen, informatie weergeven of con-
troleren wat de huidige instellingen zijn
Twee porties
Twee porties van een drank bereiden
Parameters
Instellingen voor de koebereiding controleren en
wijzigen
Optische interface PC (alleen voor de dienst Herstellingen aan huis van
Miele)
Bedienen
U bevindt zich in het drankmenu wanneer
op het display het volgende verschijnt:
Als u een koedrank wilt bereiden, raakt u
een van de dranktoetsen aan.
Een menu oproepen en in een menu
navigeren
Als u een menu wilt oproepen, raakt u de
desbetreende toets aan.
Met de pijltoetsen kunt u andere opties
weergeven.
Het vinkje geeft aan wat de huidige
instelling is.
Wanneer u een optie wilt kiezen, raakt u de
pijltoetsen aan totdat de gewenste optie
geselecteerd is.
Om uw keuze te bevestigen, raakt u de
OK-toets aan.
Menuniveau verlaten of
bedieningshandeling afbreken
Om het geopende menuniveau te verlaten,
raakt u "Terug" aan. .
Als u enige tijd geen toets aanraakt,
keert de koezetautomaat terug naar het
drankmenu.
Buitenkant
a Aan-uittoets
b Bedienings- en weergave-elemen-
ten
c Deurgreep
d Uitlaat voor warm water
e Opvangrooster
f In de hoogte verstelbare centrale
uitlaat met verlichting
g Melkreservoir met deksel
Binnenkant
h Afdekking van de koetrechter
(reeds gemalen koe)
i Filtersysteem
j Koetrechter (reeds gemalen kof-
fie)
k Hendel voor de maalgraad
l Bonenreservoir
m Waterreservoir
n Opvangschaal met rooster
o Afvalbakje
p Opvangschaal aan de binnenkant
van de toesteldeur
q Verbinding voor de centrale uitlaat
r Serviceklep
Waterreservoir vullen
Ververs het water dagelijks om
kiemvorming te voorkomen.
ĺ Giet tot aan de markering "max"
koud, vers drinkwater in het
waterreservoir.
Bonenreservoir vullen
Opgelet! Vul het bonenreservoir
alleen met gebrande koebonen
voor espresso of koe.
ĺ Open de toesteldeur en neem het
bonenreservoir uit het toestel.
ĺ Vul het bonenreservoir met
koebonen.
Espresso of koe bereiden
ĺ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat.
ĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
drank aan:
Espresso
Koe
In "Overige programma's": Caè Lungo
De gewenste koedrank loopt uit de
centrale uitlaat in het kopje.
Twee porties bereiden
ĺ Raak aan.
ĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
drank aan.
Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van
de gewenste koedrank.
Bereiding afbreken
U kunt de bereiding afbreken zolang "Stop"
wordt weergegeven.
ĺ Raak de OK-toets aan.
Als u bij de bereiding van twee porties één
keer de OK-toets aanraakt, wordt alleen de
bereiding van de eerste portie gestopt. Om
de hele bereiding af te breken, raakt u de
OK-toets langer aan.
Dranken met melk
Opmerkingen omtrent het melkreservoir
De melk wordt niet gekoeld in het
melkreservoir. Plaats daarom het
melkreservoir in de koelkast wanneer u
gedurende lange tijd geen melk bereidt.
Alleen met koude melk (< 13 °C) kan goed
melkschuim worden bereid.
Deksel
Sensorstaafje
Aanzuigbuisje voor het opzuigen van
melk
Glazen reservoir
ĺ Vul het melkreservoir tot max.2cm onder
de rand met melk.
ĺ Schuif het melkreservoir van voren af in de
koezetautomaat.
Dranken met melk bereiden
ĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
centrale uitlaat.
ĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
drank aan:
Cappuccino
Latte Macchiato
In "Overige programma's": Caè Latte,
Warme melk, Melkschuim
De gewenste drank wordt bereid.
Warm water
Hou er rekening mee dat het geproduceerde
water niet warm genoeg is voor het bereiden
van thee.
ĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
uitlaat voor warm water.
ĺ Raak aan en kies "Warm water". Raak
de OK-toets aan.
Het warme water loopt in de recipiënt onder
de uitlaat voor warm water.
Om de productie van warm water af te
breken,
ĺ raakt u de OK-toets aan.
M.-Nr. 09 550 281 / 00
CVA 6401, CVA 6405 nl – BE 1914
Neem de gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud in acht die vermeld staat
in de gebruiks- en montageaanwijzing. Reinig de koezetautomaat dagelijks na gebruik.
Aanbevolen tijdsin-
terval
Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks
(op het einde van de dag)
Melkreservoir met deksel
Waterreservoir
Afvalbakje
Opvangschaal en opvangrooster
1 x per week
of wanneer nodig
Centrale uitlaat
Verbinding voor de centrale uitlaat
Onderhoud melkventiel uitvoeren met de reinigingsbor-
stel
Binnenruimte
Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur
Filtersysteem
Front van het toestel (vooral direct na de ontkalking)
1 x per maand Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat invetten
Wanneer dat wordt gev-
raagd op het display
Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidin-
gen)
Filtersysteem (met de reinigingstabletten)
Toestel ontkalken
Wanneer nodig
Bonenreservoir
Verstopte melkleiding
De volgende onderdelen mogen niet in de afwasautomaat worden gereinigd:
Afdekking van de centrale uitlaat
Filtersysteem
Bonenreservoir en deksel
Serviceklep
Alle andere uitneembare onderdelen van de koezetautomaat zijn geschikt voor de
afwasautomaat.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CVA-6401

Zoeken resetten

 • Na het reinigen van de melkventiel, blijft de melkventielhouder niet zitten. Na de gebruikelijke klik bij het terug plaatsen, wordt de houder weer naar buiten geduwd.
  Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Gesteld op 2-1-2023 om 17:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding afvalbak leegmakengaat niet meer weg dit na het reinigen van het bakje Gesteld op 6-11-2022 om 07:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het koffiezetten, komt er maar uit 1 tutje koffie ipv 2.
  Hoe kan ik dit oplossen?
  Gesteld op 13-2-2022 om 15:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het malen een snerpend geluid en ik krijg troebel water ipv koffie , waar kan dat aan liggen? Gesteld op 21-1-2021 om 12:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedemorgen
  Wij hebben naar aanleiding van F77 een nieuwe keramische ventiel geplaatst 113.60
  En de tuut en slang van de oude over gezet
  Stekker 10 tellen uit het stop contact ( reset )
  Maar ondanks toch nog een F77 wel minder
  Er was een keuze uit twee ventielen 113.60 of 203.80
  Wij hebben voor de goedkope gekozen
  Zijn er handelingen die er nog moeten plaats vinden om geen F77 te krijgen
  Met vriendelijke groet Gesteld op 11-11-2020 om 11:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Apparaat blijft na herhaaldelijk reinigen en terug plaatsen op display aangeven: plaats het filtersysteem. Gesteld op 18-10-2020 om 14:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding fout 77 blijft in display verschijnen, ook nadat het apparaat enkele minuten tot 8 uur uitgeschakeld is. Wat kan ik nog doen??
  ( betreft koffiezetapparaat: Mod. CVA 6401) Gesteld op 4-10-2020 om 11:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste allen , weet iemand hoe je de hoeveelheid koffie aanpast die in je kop komt uit het apparaat, bij mij is dat teveel ,hij stroomt over als het ware (dus meer of minder ml instellen) Mvg Florian Gesteld op 18-7-2020 om 08:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet het veertje van het filtersysteem worden geplaatst
  Gesteld op 9-7-2020 om 20:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tijdens het ontkalkingsprogramma. Soms moet ik wel vijftig keer de opvangschaal in en uitdoen voordat de machine doorgaat met het ontkalkingsprogramma. Dit terwijl de contacten schoon zijn.Ik kan dan OK niet meer aanvinken.... Gesteld op 18-6-2020 om 22:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na het ontkalken blijft op de display staan: Giet opvang schaal. Gedaan maar blijft dit herhalen. Wat te doen? Gesteld op 7-8-2018 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Oorzaak 1:
   Er is teveel water gebruikt voor het ontkalken.

   Oplossing 1:
   Zorg ervoor dat u voor het oplossen van het ontkalkingsmiddel niet meer dan 0,5 liter water in het waterreservoir giet, omdat de ontkalkingsoplossing anders te dun wordt en het apparaat hierdoor kan verkalken. Bovendien kunnen er storingen ontstaan door een verkeerde meting van de hoeveelheid ontkalkingsoplossing dat door het apparaat stroomt.

   Oorzaak 2:
   De metalen contacten van de opvangschaal zijn door koffieresten vervuild. Daardoor kunnen er bij het meten van de vulstand storingen ontstaan.

   Oplossing 2:
   Reinig met een afwasborstel en een druppel afwasmiddel de contacten en de ruimtes ertussen (naar de binnenkant van de opvangschaal toe). Zorg ervoor dat de contacten volledig droog zijn voordat u de opvangschaal weer terugplaatst. Om onaangename geuren en schimmelvorming te voorkomen, dient u dagelijks de opvangschaal en het afvalbakje te reinigen.

   Als de storing met bovenstaande aanwijzingen niet is verholpen, kunt u met de knop 'Serviceafspraak' via internet direct een afspraak plannen. Geantwoord op 17-12-2018 om 15:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Blijft herhalen melkleidingen reinigen en schijf waterreservoir goed in terwijl hij er goed in zit. Kan niet onderbroken worden Gesteld op 16-9-2016 om 12:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heeft als het goed is met het melkventiel te maken kan niet meer in de juiste positie komen .
   Contact met miele opnemen die gaat als het goed is het ventiel vervangen en machine modificeren tegen een gereduceerde prijs Geantwoord op 29-1-2017 om 12:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Na het reinigen van de melkventiel, blijft de melkventielhouder niet zitten. Na de gewoonlijke klik bij her terug plaatsen, wordt de houder weer naar buiten geduwd.
   Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Geantwoord op 2-1-2023 om 17:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Machine blijft vragen giet opvangschaal leeg terwijl hij al leeg gemaakt is Gesteld op 4-2-2015 om 09:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb hetzelfde probleem. Uitsluitend tijdens het ontkalkingsprogramma. Soms moet ik wel vijftig keer de opvangschaal in en uitdoen voordat de machine doorgaat met het ontkalkingsprogramma. Dit terwijl de contacten schoon zijn. Geantwoord op 10-5-2015 om 16:51

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem, contacten zijn schoon, en blijft maar herhalen na het ontkalken dat de opvangschaal er niet goed in zit. Geantwoord op 9-12-2018 om 17:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CVA 6401 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CVA 6401 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CVA 6401

Miele CVA 6401 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 84 pagina's

Miele CVA 6401 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 88 pagina's

Miele CVA 6401 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Miele CVA 6401 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 84 pagina's

Miele CVA 6401 Gebruiksaanwijzing - English - 84 pagina's

Miele CVA 6401 Gebruiksaanwijzing - Français - 96 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info