• Na het ontkalken blijft op de display staan: Giet opvang schaal. Gedaan maar blijft dit herhalen. Wat te doen?

  Gesteld op 7-8-2018 om 15:02 in forum Miele CVA 6401 Misbruik melden
  • Oorzaak 1:
   Er is teveel water gebruikt voor het ontkalken.

   Oplossing 1:
   Zorg ervoor dat u voor het oplossen van het ontkalkingsmiddel niet meer dan 0,5 liter water in het waterreservoir giet, omdat de ontkalkingsoplossing anders te dun wordt en het apparaat hierdoor kan verkalken. Bovendien kunnen er storingen ontstaan door een verkeerde meting van de hoeveelheid ontkalkingsoplossing dat door het apparaat stroomt.

   Oorzaak 2:
   De metalen contacten van de opvangschaal zijn door koffieresten vervuild. Daardoor kunnen er bij het meten van de vulstand storingen ontstaan.

   Oplossing 2:
   Reinig met een afwasborstel en een druppel afwasmiddel de contacten en de ruimtes ertussen (naar de binnenkant van de opvangschaal toe). Zorg ervoor dat de contacten volledig droog zijn voordat u de opvangschaal weer terugplaatst. Om onaangename geuren en schimmelvorming te voorkomen, dient u dagelijks de opvangschaal en het afvalbakje te reinigen.

   Als de storing met bovenstaande aanwijzingen niet is verholpen, kunt u met de knop 'Serviceafspraak' via internet direct een afspraak plannen. Geantwoord op 17-12-2018 om 15:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info