• Blijft herhalen melkleidingen reinigen en schijf waterreservoir goed in terwijl hij er goed in zit. Kan niet onderbroken worden

  Gesteld op 16-9-2016 om 12:05 in forum Miele CVA 6401 Misbruik melden
  • Heeft als het goed is met het melkventiel te maken kan niet meer in de juiste positie komen .
   Contact met miele opnemen die gaat als het goed is het ventiel vervangen en machine modificeren tegen een gereduceerde prijs Geantwoord op 29-1-2017 om 12:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Na het reinigen van de melkventiel, blijft de melkventielhouder niet zitten. Na de gewoonlijke klik bij her terug plaatsen, wordt de houder weer naar buiten geduwd.
   Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Geantwoord op 2-1-2023 om 17:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info