• Hallo, er komt geen koffie meer uit. Ook niet in de afvalbak. Waarschijnlijk iets met de maler. Iemand ervaring mee?

    Gesteld op 29-3-2020 om 14:03 in forum Miele CVA 4080 Misbruik melden
    • Waarschijnlijk zit het gedeelte tussen de molen en de zetgroep verstopt, de molen zal,dan ook een ander geluid maken dan normaal, klinkt wat hoger. Als je de zetgroep eruit haalt kun je proberen het kanaaltje schoon te maken. Maar dan zal je koffie ook al een tijdje slap geweest zijn. Geantwoord op 1-4-2020 om 18:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info