• Kabel rem werkt niet,

    Gesteld op 3-11-2013 om 13:25 in forum Miele Black Pearl 5000 Misbruik melden
    • Was bij mij ook zo. Na demonteren van de bovenzijde van de stofzuiger bleek het mechanisme, dat ingedrukt wordt als je de "oprolknop" indruk, gewoon iets was blijven hangen.
      Na verwijdering van schroeven bovenzijde van de stofzuiger (bij mij het gekleurde gedeelte) het mechanisme een zetje gegeven en even gesmeerd, waarna hij het weer als vanouds deed. Geantwoord op 19-12-2013 om 21:49

      Waardeer dit antwoord (40) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info