• Stofzuiger Miele Black Pearl 5000, model S5210, Type HS11.
    De stofzuiger maakt opeens veel meer geluid en de zuigkracht lijkt iets minder. Ook schiet hij af en toe in de thermische beveiliging. Lijkt me niet gezond. Ik denk dus dat er iets in de pomp is gekomen. Ik krijg de stofzuiger zonder handboek niet uit elkaar om dat op te lossen.schroefjes vind ik vier, maar als die los gedraaid zijn geet hij nog niet open. er zitten denk ik klikverbindingen.
    wie weet hoe dat ding open gaat?
    groet Bob van de Graaf

    Gesteld op 23-4-2012 om 21:51 in forum Miele Black Pearl 5000 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info