• Mijn auto is gemaakt maar m’n radio staat op 0000te knipperen hoe krijg ik m weer goed?metsedesbenc Aklssse

    Gesteld op 29-2-2020 om 07:49 in forum Mercedes-Benz Autoradio Misbruik melden
    • Waarschijnlijk is de accu losgekoppeld zodat de radio stroomloos is geweest, radio code op vragen bij vorige eigenaar of dealer. Mogelijk als je geluk heb is de code aan de achterkant van de radio te vinden dus moet je de radio er uit trekken, te doen met twee ijzeren pennen.
      Veel geluk er mee, laat het resultaat even weten, doei MF Geantwoord op 29-2-2020 om 21:15

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info