• is deze geiser geschikt om buiten op te hangen, aan de buitenwand van de sta-caravan?
    ik sta nl. op het punt een sta-caravan te kopen, waar deze geiser buiten is opgehangen.

    Gesteld op 4-6-2018 om 10:22 in forum MegaMove MoveFlame2 Misbruik melden
    • bedankt voor je reactie. Maar ik wil daar 10 maanden per jaar wonen. Alleen van half dec- half febr. is wonen niet toegestaan. Maar buiten die 2 maanden wil ik de geiser ook kunnen gebruiken, ook als het buiten vriest. Kan dat? Geantwoord op 4-6-2018 om 17:15

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info