• Ben op zoek naar een Nederlandse handleiding van de MEDION Life MD31201-MSN-30022178.
  Heb deze bij de Aldi in Gronau op 29-03-2017 gekocht, maar allen met Duitse handleiding.
  Wie kan mij helpen?
  Groetjes Hennie

  Gesteld op 30-3-2017 om 16:03 in forum Medion LED TV Misbruik melden
  • Download de handleiding in het Nederlands met dit nummer MEDION® LIFE®
   X14300 (MD 31298) deze is identiek aan de Duitse versie.
   Hopende dat U hier mee geholpen bent? Laat maar horen! Geantwoord op 27-6-2019 om 14:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info