• ik wil een dvd gebruiken maar de ruimte voor dvd gaat niet open

  Gesteld op 10-11-2014 om 15:58 in forum Medion Laptop Misbruik melden
  • De DVD /CD heeft naast de druk knop een klein rond gaatje. Als je nu een peperclip open Verbuigt, zodat de peperclip langer word, krijg je een steel aan je peperclip.
   Door nu het steeltje in het ronde gaatjes te steken, en zachtjes te drukke, gaat de CD /DVD lade open. Of de PC .LapTop aan staat [ Netspanning /Accu ] of niet, de lade zal open gaan.

   Eigen ervaring, met problemen in het verleden.

   Groetjes Ben. Geantwoord op 26-3-2015 om 15:47

   Waardeer dit antwoord (18) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info