Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 73 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ziggo stopt met analoge uitzendingen. Kan ik ook digitale programma's opnemen met dit apparaat? Gesteld op 12-3-2020 om 14:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Apparaat doet niets meer, geeft wel aan dat deze aanstaat of uitstaat maar verder niets. Geen kanalen, geen dvd etc. De tekst 'hello' blijft alleen zichtbaar op display Gesteld op 6-2-2015 om 12:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Powerknop minstens 5 sec indrukken. Toestel is dan uit. Steker er uit, 20 sec wachten. Dan weer aansluiten en power on. Indien beeld. Naar fabrieksinstellingen herstellen.

   Geantwoord op 4-8-2015 om 18:38

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem,wat ik ook doe,hij blijft alleen hello zeggen,is uw probleem inmiddels verholpen? Zo ja hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?Geantwoord op 7-9-2015 om 13:11

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Medion MD84500 - LIFE P70008

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info