Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/352
Pagina verder
Français
Nederlands Deutsch
Présentation de ce mode d’emploi
Ayez toujours ce manuel à portée de main ou à côté de votre PC. Conservez bien le mode
d’emploi et l’emballage du PC pour pouvoir les remettre au nouveau propriétaire en cas
de vente.
Nous avons articulé ce mode d’emploi de façon à ce que vous puissiez à tout moment, à
l’aide du sommaire, trouver les informations dont vous avez besoin, classées par thèmes.
Afin de démarrer le PC immédiatement, veuillez vous reporter au chapitre « Consignes
de sécurité » et « Utilisation ».
Nous vous conseillons de lire également les autres chapitres afin d’obtenir des explications
détaillées et des conseils sur l’utilisation de votre PC.
Le but de ce mode d’emploi est de vous informer sur votre PC dans un langage facilement
compréhensible.
Pour vous servir des programmes d’application et du système d’exploitation, vous pouvez
utiliser les aides qui vous sont proposées dans les programmes lorsque vous appuyez sur
une touche (F1, la plupart du temps) ou que vous cliquez sur le bouton de la souris. Ces
aides seront disponibles lorsque vous utiliserez le système d’exploitation Microsoft
Windows
®
ou les programmes d’application.
Windows Vista
®
vous propose une aide supplémentaire grâce au Accueil Windows qui
vous permettra de vous familiariser avec le système d'exploitation et votre PC. Nous avons
listé d’autres sources d’informations intéressantes à partir de la page 69.
Identification
Pour conserver la preuve de l’origine de votre PC, notez ici les informations suivantes :
Numéro de série ......................................
Date d’achat ......................................
Lieu d’achat ......................................
Vous trouverez le numéro de série au dos de votre ordinateur. Notez également le numéro
sur votre carte de garantie.
À qui s’adresse ce guide ?
Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs confirmés. Mis à part l’utilisation
professionnelle que l’on peut en faire, le PC est conçu pour une utilisation domestique.
Les nombreuses possibilités d’utilisation conviennent à toute la famille.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • als ik mijn laptop opstart is de wifi altijd uitgeschakeld, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze bij het opstarten automatisch aangaat Gesteld op 16-6-2014 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • je moet het netwerkcentrum openen, je wifi selecteren, op eigenschappen klikken, op configureren klikken en dan bij energiebeheer zorgen dat er niks is aangevinkt Geantwoord op 2-3-2015 om 16:44

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe kan je touchpad uitschakelen, wanneer je een externe muis gebruikt. Ik bedoel dus enkel dan uitschakelen. Wanneer externe muis niet gebruikt wordt je je touchpad nog kan gebruiken? Gesteld op 19-10-2011 om 14:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • in taakbalk: rechtermuisknop op icoon touchpad=> eigenschappen=> apparaatinstellingen=> waarschijnlijk zal er dan wel zoiets staan als intern touchpad uitschakelen als extern aanwijsapparaat wordt aangesloten... Geantwoord op 22-11-2011 om 20:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Neen het is in het Frans nochtans stond Nederlands
  3maal geprobeerd bij Nederlands en ieder maal was het Frans
  Dank u Gesteld op 17-5-2011 om 00:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion MD 96640 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion MD 96640 in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 11,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info