747060
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/78
Pagina verder
1
Inhoudsopgave
Instructies bij deze handleiding......................................................................... 6
Normaal gebruik..............................................................................................................................................6
Inhoud verpakking...........................................................................................................................................6
Veiligheidsadviezen ........................................................................................ 7
Algemeen ...................................................................................................................................................7
Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen ..............................................................................7
Plaats von opstelling ...................................................................................................................................7
Nooit zelf repareren! ...................................................................................................................................7
Reinigen van het apparaat...........................................................................................................................7
Beveiliging van gegevens ............................................................................................................................8
Voeding ......................................................................................................................................................8
Laserprodukten...........................................................................................................................................8
Veilig Omgaan met batterijen .....................................................................................................................8
Allgemeen.................................................................................................... 9
Over DVD ........................................................................................................................................................9
Opbouw van een DVD.....................................................................................................................................9
Talen en ondertitels.....................................................................................................................................9
Regiocodes..................................................................................................................................................9
Opneembare en afspeelbare disks...............................................................................................................9
Afspeelbare Disks ......................................................................................................................................10
Opmerkingen aangaande de disks ............................................................................................................10
Over het weergavesymbool ......................................................................................................................10
Kopieermogelijkheden ..............................................................................................................................10
Beperkingen bij het kopiëren.....................................................................................................................11
Copyright ......................................................................................................................................................11
Richtlijnen betreffende Open Source-Software ...............................................................................................11
Overzicht DVD/HDD recorder..............................................................................12
Voorkant........................................................................................................................................................12
Universele afstandbediening ..........................................................................................................................13
Inbruikname................................................................................................15
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen....................................................................................................15
Aansluitingen.................................................................................................................................................15
Aansluiting via component-kabel ..............................................................................................................16
Aansluiting via S-Video-kabel.....................................................................................................................16
Aansluiting via digitale audio-kabel ...........................................................................................................16
Aansluiting via HDMI-kabel .......................................................................................................................17
PAY-TV-/Canal Plus-decoder aansluiten .....................................................................................................18
Aansluiting op de AV2 decoder-poort........................................................................................................18
Aansluiting op de AV IN 3-poorten............................................................................................................19
Digitale Camcorder aansluiten ..................................................................................................................19
USB-Flash-Drive gebruiken .............................................................................................................................20
USB-Flash-Drive aansluiten ........................................................................................................................20
USB-Flash-Drive verwijderen .....................................................................................................................20
Richtlijnen betreffende USB-Flash-Drives ...................................................................................................20
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Medion-MD-84000

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion MD 84000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion MD 84000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Medion MD 84000

Medion MD 84000 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, Français - 202 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info