Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 50 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • MD 60658 Medion Tablet 10.1
  Hoe sla ik foto's op n Galerij
  Gesteld op 19-3-2018 om 13:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Gegevens overbrengen van een pc naar mijn tablet gaat niet. Gesteld op 8-1-2018 om 17:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik sluit een USB stick aan met foto's om deze op de tablad te plaatsen. hoe zet ik die foto's over naar de tablad? Gesteld op 3-8-2017 om 17:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil mijn tablet terug zetten naar fabrieksinstellingen , en bij het opstarten vraagt hij eigenaarsaccount van google , me ik kom er niet, toedtel is nieuw gekocht en toch neemt hij het account niet aan ; wat kan ik doen om toch te heropstarten? Gesteld op 10-7-2017 om 21:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ondanks het aanvinken om de geluidsbeperking op te heffen, blijft het geluid beperkt.
  Wat doe ik verkeerd? Gesteld op 27-6-2017 om 16:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Medion MD 60347 - Lifetab X1030X

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info