Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/184
Pagina verder
66 cm
26"
Full
HD
Bedienungsanleitung
Brugervejledning
Manual de instrucciones
Mode d'emploi
Handleiding
12/2011
66 cm/26" LED-Backlight TV
MEDION
®
P14083 (MD 21174)
DE
MTC - Medion Technologie Center
D-45467 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 466
Fax: 01805 - 654 654
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Internet: www.medion.de
Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service
NL
Medion B.V.
John F.Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
Hotline: 0900 - 2352534
(0,15 €/min.)
Fax: 0900 - 3292534
(0,15 €/min.)
Internet: www.medion.nl
E-mail Support: Gebruikt u a.u.b. het
contactformulier op onze website
www. medion.nl onder “service”en “contact”.
FR
Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France
Service Hotline:
02 43 16 60 30
(appel non surtaxé)
Service PREMIUM hors garantie:
08 92 35 05 40
(0,34 €/min.)
Internet: www.medion.fr
E-mail Support: Pour nous contacter,
merci de vous rendre sur notre site
Internet (www.medion.fr) à la
rubrique «Service» puis «Contact».
DK
Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark
Hotline: (+45) 70212024
Fax: (+45) 70212029
Internet
www.medion.dk
E-mail Support
service-denmark@medion.com
ES
Medion Service Center
Visonic S.A.
c/ Miguel Faraday, 6
Parque Empresarial
„La Carpetania“, N-IV Km. 13
28906 Getafe, Madrid
España
Hotline: 902151448
Fax: 914604772
Internet
www.medion.es/
E-mail Support
service-spain@medion.com
RückenstäRke?
30013312_BDA_26LED_ML.indd 1 07.11.2011 14:46:16 Uhr
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion MD 21174 - P14083 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion MD 21174 - P14083 in de taal/talen: Deutsch, Espanõl, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info