Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/69
Pagina verder
GB
www.maxi-cosi.com
Maxi-Cosi Pebble
www.maxi-cosi.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan je de band om de gordels aan te spannen onderaan de maxucosy terug wat losser maken, om meer plaats te hebben voor de baby die gegroeid is? Gesteld op 31-10-2019 om 12:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De gordels in de maxi cosi pebble kun je oprekken en vastzetten wanneer het kindje in de pebble zit, maar wanneer je deze aantrekt hangt er een stuk gordel los aan de voetkant. Klopt dit of niet? Gesteld op 27-9-2018 om 17:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tot welke leeftijd dient men het verkleinkussen te gebruiken in de maxi cosi? Gesteld op 9-8-2018 om 16:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik het riempje weer teruggeplaatst onderin de maxi cosi??? Gesteld op 24-4-2018 om 09:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe vberwijder ik een draagstatief voor maxi cosie uit mijn wagen Gesteld op 3-3-2018 om 13:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de riempjes weer goed krijgen van de maxi cosi Gesteld op 18-2-2018 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De draagarm lijkt me wat los te zitten. Kan ik deze vast zette ?

  Kim Gesteld op 14-3-2016 om 20:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kunnen de gordels van de MaxiCosi Pebble ook uit het stoeltje verwijderd worden om ze te wassen/ schoon te maken? Gesteld op 20-11-2015 om 14:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan, goed kijken hoe het zit, foto's maken zodat je later kan terugkijken hoe het ook al weer zat. Ons is het gelukt.
   Gewoon in de wasmachine wassen zijn ze weer als nieuw. Geantwoord op 17-2-2016 om 23:08

   Waardeer dit antwoord (101)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Maxi-Cosi Pebble bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Maxi-Cosi Pebble in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 4,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info