Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/35
Pagina verder
Pebble Plus
EN
Congratulations on your
purchase.
For the maximum protection and
comfort of your child, it is essential
that you read through the entire
manual carefully and follow all
instructions.
FR
Nous vous félicitons pour votre
achat.
Pour une protection maximale et un
confort optimal de votre bébé, il est
essentiel de lire attentivement et
intégralement le mode d’emploi et
de respecter les instructions.
DE
Wir beglückwünschen Sie zu
Ihrem Kauf.
Zum besten Schutz und optimalen
Komfort Ihres Baby ist es wichtig, die
Gebrauchsanweisung vollständig
und sorgfältig zu lesen und zu
beachten.
NL
Gefeliciteerd met de aankoop.
Voor een maximale bescherming en
een optimaal comfort voor je baby is
het essentieel de volledige
handleiding zorgvuldig door te kijken
en op te volgen.
ES
¡Enhorabuena por tu compra!
Para ofrecer la máxima protección y
un óptimo confort para tu bebé, es
muy importante que leas el manual
atentamente y sigas las instrucciones
de uso.
IT
Congratulazioni per il vostro
acquisto.
Per la massima protezione e per un
comfort ottimale del vostro bambino
è molto importante leggere e seguire
attentamente tutte le istruzioni.
PT
Felicitámo-lo pela sua compra.
Para uma máxima protecção e
conforto para o seu bebé, é
importante que leia atentamente e
siga todas as instruções de
utilização.
PL
Gratulujemy zakupu.
Aby zapewnić dziecku najwyższy
poziom bezpieczeństwa i komfortu,
należy uważnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją i ściśle jej
przestrzegać.
DRU1268A16
DOREL U.K.
Imperial Place 4
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire WD6 1JN
UNITED KINGDOM
DOREL FRANCE S.A.S.
Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE
DOREL GERMANY
Augustinusstraße 9 c
D-50226 Frechen-Königsdorf
DEUTSCHLAND
DOREL POLSKA
Ul. Legnicka 84/86
41-503 Chorzow
POLAND
DOREL BELGIUM
BITM Brussels
International Trade Mart
Atomiumsquare 1, BP 177
1020 Brussels
BELGIQUE / BELGIE
DOREL NETHERLANDS
Postbus 6071
5700 ET Helmond
NEDERLAND
DOREL HISPANIA S.A.
C/Pare Rodés n°26
Torre A 4°
Edificio Del Llac Center
08208 Sabadell (Barcelona)
ESPAÑA
DOREL ITALIA S.P.A.
a Socio Unico
Via Verdi, 14
24060 Telgate (Bergamo)
ITALIA
DOREL PORTUGAL
Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau (VDC)
PORTUGAL
DOREL SWITZERLAND S.A.
Chemin de la Colice 4
1023 Crissier
SWITZERLAND / SUISSE
45-75 cm / max. 12 kg
www.maxi-cosi.com
Pebble Plus - 2wayFix
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Maxi-Cosi Pebble Plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Maxi-Cosi Pebble Plus in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 3,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info