450924

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
5
Instructions for use/Warranty
Mode d’emploi/Garantie
Gebrauchsanweisung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie
Modo de empleo/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia
Modo de emprego/Garantia
使用説明書/保証書
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Інструкції з експлуатації/Гарантія
Upute za upotrebu/Jamstvo
Navodila za uporabo/Garancija
EXI0240_GBA_Pearl_I_BW.indd 5EXI0240_GBA_Pearl_I_BW.indd 5 10-07-09 11:1810-07-09 11:18
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Maxi-Cosi-Pearl

Zoeken resetten

 • We hebben de maxicosi pearl op de family fix, maar hoe krijgen we de stoel weer los hiervan? De hendel werkt niet helaas.. Gesteld op 7-6-2022 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De schouder gordel van onze 2 Way Pearl is geblokkeerd, er is geen beweging meer in te krijgen ook niet als we er aan trekken. Wie weet hoe dit op te lossen? BVD Gesteld op 15-4-2016 om 22:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben vandaag de maxi cosi pearl binnen gekregen, nu heb ik misschien stomme vraag maar hoe verstel je de gordels zeg maar? hij staat nu op zijn strakst maar hoe maak je die groter?? Gesteld op 25-4-2012 om 22:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • gordel losmaken en als gesp los is en in ontspannen toestand (dus naar voren) dan kun je aan de gordels trekken en ze verlengen. Geantwoord op 6-5-2014 om 20:26

   Waardeer dit antwoord (92) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Maxi-Cosi Pearl bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Maxi-Cosi Pearl in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools als bijlage per email.

De handleiding is 2,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info