• Wij hebben stadsverwarming en op 3 van onze radiatoren een Max-EQ-3 thermostaat. 1 van de 3 kachels is sinds een week standaard warm, ook al staat hij ingesteld op manuel en staat hij op 'off'. Hoe kan dit?

    Gesteld op 13-10-2017 om 14:46 in forum Max EQ-3 Misbruik melden
    • Zelfde probleem hier. Ook stadsverwarming. Na het opnieuw installeren van de knop (batterij eruit en weer erin) gaat het weer een paar dagen goed, maar vroeg of laat treedt het probleem weer op. Inmiddels hebben alle zes radiatoren het probleem al minstens een keer gehad in twee weken tijd.

      Iemand hier inmiddels een oplossing voor? Geantwoord op 25-1-2018 om 01:28

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info