• kan je de temperatuur instelling van de dag en nacht instelling ook veranderen (maan en zonnetje)

  Gesteld op 22-9-2013 om 16:14 in forum Max EQ-3 Misbruik melden
  • Het systeem activeert niet de ketel. Daarvoor moet je een schakelunit van Max nemen en deze een losse relaisunit met een spoel geschikt voor 230V aan laten sturen (voor potentiaal vrije contacten) die je weer verbind met de aan/uit ingang van de ketel. De unit kun je softwarematig weer aan de gewenste thermostaat hangen. Beetje omslachtig maar het werkt wel.
   In enkele gevallen zal bij de ketel de huidige aan/uit kamer thermostaat op de aan/uit ingang zitten. Bij modulerende ketels met bij behorende thermostaat zit er vaak een doorverbinding die dan moet worden verwijderd. Vaak moet ook de modulerende thermostaat worden verwijderd om te voorkomen dat die iets gaat sturen wat je niet wenst.
   Pas op nooit de schakelunit op een of andere wijze direct met de ketel ingangscontacten verbinden. De ingang van de ketel accepteert geen 230V. In het gunstigste geval zal alleen de ingang beschadigd raken maar grotere schade en/of ongevallen zijn niet ondenkbaar. Geantwoord op 1-1-2014 om 11:48

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info