• Onze wasdroger CMK 950 E doet het niet meer zo goed, er komt nog maar een beetje water in de opvangbak en de was blijft behoorlijk vochtig (wel warm)
    ik neem aan dat er ergens iets verstopt zit maar waar en hoe kom ik er bij (ben zeer a-technisch!)

    Gesteld op 13-2-2015 om 19:38 in forum Marynen CMK 950 E Misbruik melden
    • Ik had ditzelfde probleem. Bij mij zat toen de filter verstoptmdie links onderin het apparaat zit. Deze er uit gehaald en helemaal schoongemaakt. Daarna washet probleem opgelost. Geantwoord op 1-4-2015 om 10:39

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info