Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/54
Pagina verder
1
MCR-1283
OWNER’S MANUAL
Mobile Video System
3.0 Inch TFT Monitor
DVD Player with Radio
RDS Operation
Fold down detachable Panel
SD Card Interface
USB Interface
Parental Control
Remote Control
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wanneer ik een dvd wil kijken dan geeft deze radio blauw scherm, waarop staat, this function is not available while driving of zo iets. krijg dus wel geluid maar geen beeld.
  Wat moet ik doen Gesteld op 19-8-2010 om 15:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • In de gebruiksaanwijzing staat (blz 8):
   Ÿ Remfunctie
   Indien de remdraad (roze draad) niet op de
   aardedraad is aangesloten (tijdens het rijden)
   zal er wegens veiligheidsredenen in
   DVD-modus geen beeld op het scherm
   verschijnen. Alleen het geluid wordt dan
   weergegeven.
   Let op: Het DVD-beeld wordt alleen
   weergegeven tijdens het parkeren.
   Tijdens het rijden wordt de
   waarschuwingsinformatie weergegeven.

   Groet, Frank Geantwoord op 1-10-2010 om 16:19

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • SLUIT DE ROSE DRAAD ( ZIT NAAST DE ANTENNE AANSLUITING) AAN OP DE AARDE. NU DOET HET BEELD HET WEL.

   LET OP MAG VANAF 1 JANUARI A.S. NIET MEERGeantwoord op 29-10-2010 om 18:00

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • je moet de radio er even uithalen en dan zit er een blau ( geloof ik ) draadje aan die moet je contact laten maken met de radio zelf dan hou je hem voor de gek en denkt hij dat je auto op de handrem staat of dat draadje aansluite op de uitgang van je electrische antenne dat gaat ook gr Geantwoord op 21-2-2011 om 20:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marquant mcr 1283 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marquant mcr 1283 in de taal/talen: English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info