• Wat een rampzalige tent, heb de tent nog geen 5 dagen en nu al in elkaar gezakt door een enkele bui. Als je deze tent wilt kopen dan ben je verzekerd van een tent die je bij elke bui uit elkaar moet halen. Heb nu de gamma gemaild of ik mijn geld terug kan krijgen.

    Gesteld op 10-6-2014 om 12:41 in forum Malta Partytent Malta Misbruik melden
    • Ik heb hetzelfde probleem . Geen garantie en geen geld terug .nu geld kwijt en geen tent .
      Wie weet waar er onderdelen te koop zijn? Geantwoord op 10-7-2014 om 10:39

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info