• Wij hebben ruim een maand geleden een woonhuis gekocht met magnum vloerwarming.
  Bij aankoop vertelde de verkoper dat hij de elektrische vloerverwarming niet gebruikte maar gas radiatoren.
  Hij zou de elektrische vloerverwarming zelfs gedeeltelijk losgekoppeld hebben zoals hij nu zegt.
  Bij informatie bij de makelaar deelde die mede dat dit probleem niet aan hem was verteld.
  Is dit misschien een verborgen gebrek? Wij krijgen de elektrische vloerverwarming niet opgestart.
  En wij hebben zonnepanelen laten leggen om hiervan gebruik te kunnen maken.
  In hoeverre kunt u ons van dienst zijn?

  Gesteld op 2-12-2020 om 15:04 in forum Magnum Thermostaat Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info