• Ik had eerst een me-control apparaat en heb nu mxc-thermostaat ontvangen. Voor de aansluiting heb ik de volgende vragen:
  - in het oude apparaat waren 2 sensor aansluitingen. Witte draad op 7 en bruine draad op 8. Welke van de twee draden is in het nieuwe apparaat bedoeld voor de floor-sensor en welke voor de external sensor aansluiting.
  - in het oude apparaat staat bij aansluiting 3 een Pijl. Hier zit bij mij dikke bruine draad is. Is deze in het nieuwe apparaat bestemd voor aansluiting "L"
  - in het nieuwe mxc-appraat zit een aansluiting Pilot (domotica) Die aansluiting zat niet op de oude me-control unit. Deze nieuwe aansluiting is waarschijnlijk ook niet nodig voor het vervangen van de oude thermostaat.
  - in het oude me-control apparaat zaten twee aansluitingen (nr 5 en 6) voor aarde. Moet ik deze twee draden in de nieuwe setting gewoon aan elkaar verbinden dmv kroonsteen ? Is daarmee de aarde afdoende geschakeld ?

  Alvast dank voor uw reactie aan L.devries@nefco.nl
  Met vriendelijke groet,
  L.h. De Vries

  Gesteld op 28-11-2014 om 22:51 in forum Magnum Thermostaat Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info